Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!

Formularz kontaktowy

*Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Platformy.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
...rozwiń

Kontakt

Gmina Jarocin
Urząd Miejski w Jarocinie
Biuro Obsługi Miasta
Biuro Rady Miejskiej
Urząd Stanu Cywilnego w Jarocinie
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Centrum Usług Wspólnych
Centrum Usług Społecznych
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
Muzeum Regionalne w Jarocinie
Spichlerz Polskiego Rocka
Spółki Gminne
Jednostki Oświatowe
Logo miejscowosci Jarocin

Gmina Jarocin


Al. Niepodległości 10
NIP: 6170006401
REGON: 250854702

Rachunki bankowe:

19 1090 1131 0000 0000 1300 1880 – opłata skarbowa, najem i dzierżawa, zużycie mediów, sprzedaż mienia, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych i inne dochody budżetowe
20 1090 1131 0000 0001 1531 5231 – subwencje, dotacje, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych i inne
91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 – wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykaz telefonów do Urzędu Miejskiego w Jarocinie (PDF)


Adres : Al. Niepodległości 10
E-mail : office@jarocin.pl
Nr telefonu : 62 749 96 00, fax 62 747 22 25Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin