Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!

Dowody osobiste

Działalność gospodarcza

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Inne usługi online

Konsultacje społeczne

Konto eUrząd

Meldunki

Numer PESEL

Ochrona środowiska

Opłaty do wniosków i formularzy

Organizacje pozarządowe

Oświata

Pismo ogólne do urzędu

Podatki

Promocja i patronat Burmistrza

Rejestr danych kontaktowych

Rolnictwo i łowiectwo

Strefa Płatnego Parkowania

Urząd Stanu Cywilnego

Utrzymanie ulic

Wybory

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Złóż wniosek do budżetu Gminy Jarocin

Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin