Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!
2023-12-04 15:00:00

Konsultacje społeczne w sprawie nazw rond

Konsultacje społeczne w sprawie nazw rond

Burmistrz Jarocina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazw rond w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

W pierwszym etapie zebrane zostaną propozycje nazw na karcie konsultacyjnej (do pobrania). Karta konsultacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.jarocin.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie, ul. Kościuszki 15b.

Kartę konsultacyjną złożyć można drogą elektroniczną E-PUAP, na adres konsultacje.spoleczne@jarocin.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie, ul. Kościuszki 15b lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin z dopiskiem „Konsultacje – nadanie nazw rond”. 

Karty konsultacyjne będą zbierane od 18 grudnia do 12 stycznia przyszłego roku. 

Etap drugi będzie polegał na głosowaniu on-line propozycji nazw. Głosować będzie można na stronie internetowej www.jarocin.pl na platformie do konsultacji społecznych (www.jarocin.pl/ankiety) w terminie od 22 stycznia do 16 lutego 2024 r. Głosowaniu poddanych zostanie maksymalnie 10 nazw z największą ilością propozycji zgłoszonych na kartach konsultacyjnych oraz nazwy z listy propozycji nazw rond prowadzonej przez Burmistrza. 

Trzy propozycje z największą ilością głosów zdobyte podczas głosowania on-line przedstawione zostaną radnym Rady Miejskiej w Jarocinie i to oni ostatecznie zdecydują, jaką nazwę będą nosić ronda w ciągu ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Jarocin. 

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i mogą w nich wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Jarocin, instytucje oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność w Jarocinie oraz inne osoby i podmioty mające interes w zakresie przedmiotu konsultacji. 

Konsultacje przeprowadza się nieanonimowo, co oznacza, że osoba wyrażająca swoją opinię w ramach konsultacji gotowa jest ujawnić swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

Konsultacje dotyczą 3 rond zlokalizowanych w ciągu ulicy Wojska Polskiego: 

- przy Spichlerzu – skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, Poznańskiej i Al. Niepodległości, 
- przy pomniku Glana – skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Św. Ducha, 
- przy McDonald ’s - skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Wodnej. 

KARTA KONSULTACYJNA

ZARZĄDZENIE

INFORMACJA

MAPA POGLĄDOWA

 

Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin