Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!
2023-12-04 09:30:00

O wojennych losach jarociniaków

O wojennych losach jarociniaków

„Wojenne tułaczki. Wspomnienia mieszkańców ziemi jarocińskiej wysiedlonych w latach 1939-1940” – tak zatytułowana jest książka, której promocja odbędzie się w Kamienicy Kultury w Jarocinie. 

Data promocji – 10 grudnia - nie jest przypadkowa. Dzień wcześniej, 9 grudnia, przypada 84. rocznica pierwszych wysiedleń mieszkańców powiatu jarocińskiego do Opoczna w Generalnym Gubernatorstwie. Zawarte w książce wspomnienia obrazują ich trudne losy w okresie poniewierki wojennej.


W książce zgromadzono 24 wspomnienia oraz relacje rodzinne. Niektóre osoby, o których mowa w publikacji, przeszły przez obóz przesiedleńczy w Cerekwicy. Inne wysiedlone zostały przez punkt zborny mieszczący się w klasztorze oo. Franciszkanów w Jarocinie. Tylko jedno wygnanie, o którym mowa w książce, miało miejsce w 1940 r. 

Najcenniejsza z punktu widzenia czasu powstania jest relacja Kazimierza Skórzewskiego (właściciela Komorza), którą autor zaczął pisać już w 1942 r. Kilka tekstów spisanych zostało w okresie Polski Ludowej oraz w latach 90. W XXI w. powstały wspomnienia czterech kobiet, które w chwili wysiedlenia miały od trzech do sześciu lat. Ich opis opiera się nie tylko na osobistych przeżyciach, ale i opowiadaniach rodziców. W 2017 r. przeprowadzono i nagrano wywiad z Henrykiem Teichertem, a jego fragmenty transkrybowano na potrzeby wydawnictwa. Osobną grupę stanowią relacje potomków osób wysiedlonych. 

Część publikowanych wspomnień pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Wiele relacji zebranych zostało przez wydawcę na potrzeby książki. Pojedyncze wspomnienia zawarte w niej znajdują się także w zasobach Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Muzeum Regionalnego w Opocznie. Swoimi cennymi zbiorami podzieliły się także osoby prywatne.

„Wojenne tułaczki” – wydane przez Jarocińsko-Opoczyńskie Stowarzyszenie Wspólna Pamięć i Muzeum Regionalne w Jarocinie - będzie można nabyć w cenie 30 zł podczas spotkania promocyjnego w niedzielę, 10 grudnia w Kamienicy Kultury. Początek – godz. 15.00.

Książka dostępna będzie także m.in. w siedzibie muzeum w pałacu Radolińskich. Dodatkiem do publikacji jest płyta DVD z filmem „Podróż do miejsc nakazanych” Klubu Filmowego JAR.

Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin