Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!
2023-11-22 11:15:00

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg

   W trosce o jak najlepsze zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, których właścicielem jest gmina, uruchomione zostały numery telefonów, pod którymi mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby dotyczące odśnieżania.


Zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych należy zgłaszać telefonicznie: 

- całodobowo pod numerem telefonu: 501 095 356,  
-  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 – pod numerami telefonu: 62 749 95 12.

Zgłoszenia dotyczące odśnieżania parkingów, chodników i ścieżek rowerowych zarządzanych przez gminę Jarocin należy zgłaszać telefonicznie:

 - całodobowo pod numerem telefonu: 570 870 810.

Należy pamiętać, że o zimowe utrzymanie dróg dbają ich zarządcy. Zatem inne podmioty odpowiedzialne są za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Do gminy Jarocin należy obowiązek odśnieżania oraz utrzymania czystości dróg i chodników gminnych, przy których nie ma prywatnych posesji oraz nieruchomości, a także tych, których właścicielem jest gmina.

 

Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin