Zerowy PIT dla młodych, czyli nowy rządowy program, dotyczy zwolnienia z opłacania podatku osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Ulga ta nie będzie stosowana do każdego rodzaju zatrudnienia. Ustawa przewiduje możliwość nieopłacania zaliczek przez zatrudnionych na podstawie:

- stosunku pracy,

- stosunku służbowego,

- pracy nakładczej,

- umów zlecenie.

Ostatnią szansę na skorzystanie ze zwolnienia mają osoby urodzone w sierpniu 1993 roku. Nowe przepisy nie precyzują kiedy dokładnie następuje zakończenie ulgi, dlatego na chwilę obecną przyjmuje dzień urodzin.

Data wejścia w życie zmian to 1 sierpnia 2019 roku. Zatem od przychodów osiągniętych po tej dacie nie będzie już pobierana zaliczka. Zwolnione z podatku będą również wynagrodzenia za lipiec, które zostaną wypłacone w sierpniu. Tu liczy się bowiem data otrzymania środków, a nie to za jaki okres pensja jest należna.

Oczywiście kwota zwolnienia z PIT podlega ograniczeniu. Górna granica zwolnienia wynosi 85.528,00 zł. Ustawa wchodzi w życie w trakcie roku, więc limit ustalony został proporcjonalnie i w 2019 r. jest na poziomie 35 636,67 zł. Oznacza to, że średni miesięczny zarobek nie powinien być wyższy niż 7127,00 zł brutto.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia