Jeszcze przez kilka dni - do końca września - szkoły podstawowe z terenu Gminy Jarocin mogą zadeklarować chęć udziału w konkursie plastycznym promującym segregację odpadów. Trzynaście wybranych prac zostanie wykorzystanych do stworzenia proekologicznego kalendarza ściennego.

Dzięki udziałowi w konkursie jego uczestnicy przekonają się, dlaczego warto segregować BIO odpady oraz przeanalizują nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązujące na terenie gminy Jarocin od początku lipca.  Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Jarocinie, a partnerami akcji są: ZGO sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu i ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe z terenu gminy Jarocin, które zgłoszą swój udział w akcji. Gotowość uczestnictwa należy potwierdzić „Deklaracją udziału” przesłaną drogą elektroniczną na adresy: beata.zawisla@jarocin.pl, marta.mazurek@jarocin.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin - do 30 września.
Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną pn. ,,Segregujemy BIO - odpady, bo takie mamy zasady!”. Technika jest dowolna, a doceniona zostanie oryginalność. Co ważne, trzynaście prac może zostać wykorzystanych do stworzenia kalendarza ściennego promującego segregację odpadów.
Konkurs rozpoczął się 20 września, a kończy - 25 października. Prace plastyczne powinny być wykonane techniką dowolną (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane) z zastrzeżeniem, że nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych. Format A4 lub A3. Każdy uczestnik akcji może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną, autorską pracę plastyczną. Oceny dokona jury, powołane przez organizatora. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom zaplanowano na listopad 2019 roku.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia