Ta górka nigdy nie powinna zostać usypana w tym miejscu - tak zgodnie twierdzą konserwator zabytków, architekt krajobrazu, projektanci terenów zielni i historycy sztuki. Po 50 latach kopiec w Parku Radolińskich zwany "Górką Szurygajły" zostanie bardzo mocno zniwelowany. Zostaną odtworzone rozległa polana i oś widokowa, ale też druga, naturalna górka, która niegdyś służyła do zjeżdżania na sankach.

Kiedy trzy lata temu przystąpiono do prac związanych z rewitalizacją i rewaloryzacją parku okazało się, że jednym z bardziej drażliwych tematów są obiekty stworzone w okresie PRL-u, czyli amfiteatr i górka. - Wychowałem się na Kasztanowej, na Bogusławiu mieszkam do dziś. Na sankach zjeżdżałem z  górki Szurygajły, czyli Pana Mariana, którego bardzo lubiłem i szanuję za olbrzymi wkład w jarocińską kulturę. Bez niego nie byłoby klubu filmowego JAR, nie byłoby Wielkopolskich Rytmów Młodych, a później festiwalu. Trudno było mi sobie wyobrazić park bez tego obiektu, w którym najpierw bawiliśmy się w wojnę, później tam chodziliśmy na pierwsze randki i tam uczyliśmy się palić papierosy (ja się nie nauczyłem) - wspomina Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina.

„Absurdalny kopiec”

- Kiedy jednak konsultowaliśmy nasze plany związane z rewitalizacją parku z konserwatorem zabytków, to w kilku kwestiach powtarzane były słowa: "zburzyć" i "zlikwidować". To dotyczyło zarówno amfiteatru w tym miejscu, w którym stał i formy, w jakiej został zbudowany (dużej betonowej bryły na osi widokowej), jak i kopca usypanego na pięknej, rozległej polanie - dodaje Robert Kaźmierczak. Nie tylko konserwator zabytków, ale i historycy sztuki zajmujący się parkiem wyrazili przekonanie, że ten obiekt nie pasuje do tego miejsca. "Niefortunne decyzje związane z tzw. amfiteatrem doprowadziły do usypania absurdalnego kopca" - pisał w 2006 r. w "Zapiskach Jarocińskich" dr Andrzej Kostołowski. - Tę kupę ziemi chyba też wywieziecie? - pytała kilka dni temu podczas wizyty w Jarocinie Róża Kąsinowska, autorka monografii o jarocińskim pałacu i parku, oglądając efekty prowadzonych prac.

Z widokiem na polanę

- Górka jest sztucznym tworem nawiezionym gdzieś na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Już na pierwszy rzut oka widać, że górka jest usypiskiem, które nie wpisuje się w zabytkową tkankę parkową - przekonuje architekt krajobrazu Piotr Kociński. - Górka znajduje się w miejscu wnętrza parkowego - polany, które chcemy otworzyć, tak aby park stanowił pewną całość. Chcemy w jak największym stopniu przywrócić dawny wygląd oraz układ parku - dodaje. Tłumaczy, że teraz jest ostatni moment, w którym można przeprowadzać  ciężkie prace porządkowe, takie jak wywóz ziemi. Po wybudowaniu ścieżek oraz założeniu trawników nie byłoby to już możliwe. - Zaplanowane prace będą polegały na bardzo mocnym zmniejszeniu wysokości górki, złagodzeniu jej skarp w taki sposób, aby górka nie zamykała widoku kolejnego wnętrza parkowego, polany - wyjaśnia. W trakcie niwelacji górki ma być jednak zachowana część drzew znajdująca się na jej ścianach.

"Odkopią" drugą górkę

W ramach zaplanowanych prac rewitalizacji parku ma zostać odtworzona inna górka parkowa, która w latach 90. została zlikwidowana poprzez zasypywanie zaniżeń terenu. - Wchodzimy furtką na końcu ulicy Kasztanowej, skręcamy w alejkę w lewo i po 150 m w kolejną znów w lewo. Tam jeszcze 30 lat temu była naturalna górka, znacznie łagodniejsza niż Szurygajły, z której zjeżdżaliśmy na sankach i nawet na nartach. Ona zostanie odtworzona, "odkopana", za kilka miesięcy powstanie przy niej oświetlenie i będzie mogła służyć młodszym dzieciom. Oby tylko śnieg spadł w kolejnych latach - mówi zastępca burmistrza.

Zielony amfiteatr, plac zabaw i ławka Pana Mariana

Na działce, na której zbudowano zburzony już amfiteatr, do końca 2020 roku powstanie nowy, tzw. zielony, bo wpisujący się w przestrzeń zabytkowego parku, a obok m. in. plac zabaw i instalacje opowiadające historię tamtego miejsca, związanego z kościołem pw. św. Ducha, cmentarzem, ale i odbywającymi się tam festiwalami.  - Na zniwelowanej górce Szurygajły postawimy ławkę Pana Mariana, która też powinna opowiadać o tym człowieku, jak i miejscu, które nazwano jego nazwiskiem, bo tak wiele osób ma zarówno z panem Marianem, jak i jego górką tak wiele dobrych wspomnień - zapowiada Robert Kaźmierczak.

Od amfiteatru, przez „alpinarium”… taka to była historia „Górki Szurygajły”

Okazuje się, że w związku z rewitalizacją i rewaloryzacją (przywracaniem pierwotnych wartości) Parku Radolińskich najwięcej kontrowersji i negatywnych opinii powodują prace związane z likwidacją obiektów, które powstały w okresie PRL-u, wbrew ówczesnym opiniom konserwatora zabytków, którymi wtedy nikt się nie przejmował. Na terenie zabytkowego parku, na rozległych polanach i osiach widokowych wyznaczonych przez XIX-wiecznych mistrzów sztuki ogrodowej, w latach 60. i 70. XX wieku powstały m.in. amfiteatr i sporej wielkości kopiec. Co ciekawe, na przełomie lat 60. i 70. tworząc to usypisko planowano, że to właśnie w tej części parku, na okazałej polanie od strony ulicy Kasztanowej będzie zbudowany amfiteatr. Prace wstrzymano, kiedy okazało się, że na ich prowadzenie nie ma zgody konserwatora zabytków, który jednak nie był już w stanie wyegzekwować usunięcia hałdy ziemi. W latach 70. XX wieku próbowano na nim urządzić  "alpinarium", czyli ogród zbudowany ze skał, kamieni i zieleni, w którym odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z roślinami wysokogórskimi.

Założonego efektu raczej nie udawało się uzyskać. W dostępnych w Muzeum Regionalnym w Jarocinie opracowaniach dotyczących kolejnych renowacji parku miejsce to określane mianem "tzw. alpinarium" i często pisane było w cudzysłowie. W roku 1980 w ewidencji wykonanej na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków "alpinarium" jest opisywane jako "siedlisko chwastów". W kolejnych latach z kopca zaczęły znikać kamienie, którymi był pierwotnie obłożony. W niezrealizowanym projekcie renowacji z 1987 r. planowano montaż betonowych lub granitowych schodów. Górka, mimo stromych ścian, stała się miejscem zjazdów na sankach. Stopniowo jednak zarastała samosiewem drzew.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia