286 tys. złotych z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” trafi do czterech jarocińskich szkół podstawowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na unowocześnienie kuchni i stołówek szkolnych.

W programie „Posiłek w szkole i w domu” biorą udział:  Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie, Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie, Szkoła Podstawowa w Golinie oraz  Zespół Szkół w Witaszycach. Wartość całego zadania wynosi blisko 360 tys. złotych, z czego  286 tys. złotych pochodzi z dofinansowania, a pond 71 tys. złotych - to wkład własny gminy. Za środki przekazane będzie można m.in. przeprowadzić remont, doposażyć lub wyposażyć kuchnię w drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców, wyposażyć pomieszczenia w  krzesła, stoły, kosze na śmieci itd.
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia