Od jutra przez 60 dni do publicznego wglądu wyłożone zpostaną projekty uproszczonych planów urządzenia lasów sporządzonych do działek leśnych należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Jarocin.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.), że z dniem 13 września 2017 roku zostały wyłożone do publicznego wglądu, na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie, projekty uproszczonych planów urządzenia lasów sporządzonych do działek leśnych należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Jarocin.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W myśl art. 21 ust. 5 ustawy o lasach zainteresowani właściciele lasów, w terminie 30 dni od w/w daty wyłożenia projektów, mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy kierować bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia