Za kilka dni rusza specjalna sprzedaż karnetów przeznaczonych dla mieszkańców gminy Jarocin. Tańsze karnety będą w sprzedaży tylko przez 2 tygodnie.

Karnety dla mieszkańców gminy Jarocin, w cenie 79zł, będą w sprzedaży od 1 do 16 marca. Będzie je można nabyć w 2 lokalizacjach: w JOK Jarocin i Spichlerzu Polskiego Rocka. Przy zakupie należy okazać się dowodem osobistym bądź innym dokumentem z numerem PESEL. Karnety są imienne i numerowane, co ma uniemożliwić odsprzedanie karnetu osobom trzecim. Karnet może być zakupiony na podstawie upoważnienia, na którym widnieje nr PESEL osoby kupującej i nr PESEL osoby, dla której karnet jest kupowany. Nie obowiązuje żaden wzór, druk upoważnienia. Aby zamienić karnet na opaskę umożliwiającą wstęp na teren festiwalu w dniach trwania festiwalu należy stawić się w punkcie opaskowania dla mieszkańców gminy Jarocin, tj. przy Spichlerzu Polskiego Rocka, z dowodem tożsamości, na podstawie którego będzie można zweryfikować prawdziwość danych widniejących na karnecie.

Sprzedaż karnetów dla mieszkańców gminy Jarocin jest prowadzona wyłącznie stacjonarnie, nie ma możliwości zakupu tego karnetu za pośrednictwem platformy internetowej biletomat.pl.

JOK Jarocin jest czynny od poniedziałku do piątku, od  godz. 8.00 do 19.00, Spichlerz od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00 a w sobotę i niedzielę od 14.00 do 18.00.

Karnety, bilety w sprzedaży ogólnej

Sprzedaż karnetów i biletów dla osób spoza terenu gminy Jarocin jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej biletomat.pl, nie ma możliwości zakupu biletu w stacjonarnie. W pierwszej puli sprzedaży 3-dniowy karnet kosztuje 159 zł. Honorowani są w ten sposób ci, którzy zaufają pierwszym ogłoszeniom. Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w Jarocin Festiwal dopiero, gdy odkryta ostanie większa część programu, zapłacą 179 zł. Niezdecydowanych do samego końca, karnet będzie kosztował 199 zł.

Sprzedaż biletów na poszczególne dni Festiwalu uruchomiona zostanie dopiero na miesiąc przed Festiwalem, po ogłoszeniu całego programu z podziałem na dni. Bilety 1-dniowe będą w cenie 149 zł.

Karnet upoważnia do wstępu na każdy koncert na trzech biletowanych scenach Festiwalu, poza jednym – koncertem Korteza na Scenie Ruiny. Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu należy wykupić zestaw specjalny karnet 3-dniowy (w cenie adekwatnej do daty zakupu) plus Kortez (40 zł).

 

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Jarocin dla Niepodleglej

Kategorie aktualności

Wydarzenia