Dzieci i młodzież, którzy lubią rysować, malować i wykonywać wszelkie prace plastyczne, mogą wziąć udział w konkursie ekologicznym promującym segregację odpadów. Technika jest dowolna, a doceniona zostanie oryginalność.

Dzięki udziałowi w konkursie jego uczestnicy przekonają się, dlaczego warto segregować BIO odpady oraz przeanalizują nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązujące na terenie gminy Jarocin od początku lipca. Celem konkursu jest również rozwój i podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, promocja działań proekologicznych oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem, a także pogłębienie znajomości zasad segregacji odpadów. Konkurs sprzyja również kształtowaniu wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowaniu idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

Jego organizatorem jest Urząd Miejski w Jarocinie, a partnerami akcji są: ZGO sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu i ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe z terenu gminy Jarocin, które zgłoszą swój udział w akcji. Gotowość uczestnictwa należy potwierdzić „Deklaracją udziału” przesłaną drogą elektroniczną na adresy: beata.zawisla@jarocin.pl, marta.mazurek@jarocin.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin - do 30 września.

Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną pn. ,,Segregujemy BIO - odpady, bo takie mamy zasady!”. Co ważne, trzynaście prac może zostać wykorzystanych do stworzenia kalendarza ściennego promującego segregację odpadów.

Konkurs rozpoczyna się 20 września, a kończy - 25 października. Partner - ZGO sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu - w trakcie jego trwania zapewnia możliwość zorganizowania dla klas wizyt w zakładzie., tzw. „zielonych lekcji”, w ramach edukacji ekologicznej.

Prace plastyczne powinny być wykonane techniką dowolną (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane) z zastrzeżeniem, że nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych. Format A4 lub A3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej.

Każdy uczestnik akcji może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną, autorską pracę plastyczną. Co ważne, nie może ona zawierać grafiki będącej dziełem innych osób, z uwagi na prawa autorskie. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace zbiorowe.

Uczestnik musi wypełnić „Kartę zgłoszenia”, gdzie należy wpisać tytuł i swoje dane: imię i nazwisko, klasę, wiek oraz nazwę i adres szkoły. „Kartę zgłoszenia” wraz z załącznikiem nr 1 trzeba przykleić na odwrocie pracy plastycznej. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane.

Prace plastyczne wraz z „Kartą zgłoszenia” należy składać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, pokój nr 45 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin – do 25 października tego roku. Oceny dokona jury, powołane przez organizatora. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom zaplanowano na listopad 2019 r.

            Szczegóły w regulaminie konkursu. 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia