Budowa nowych nawierzchni, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż elementów małej architektury to ostatni etap prac, które ruszają w Parku Radolińskich. Teren parku przekazany został wykonawcy 12 maja, a wszystkie prace rewitalizacyjne zrealizowane zostaną do końca kwietnia przyszłego roku.

Postępowanie przetargowe na wykonanie „Rewaloryzacji zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie wraz z przebudową ścieżek parkowych oraz wymianą elementów małej architektury” wygrała firma GARDEN DESIGNERS Sp. z o.o. Sp. k. z Lublina. Prace realizowane będą w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną”.

W ramach umowy z wykonawcą posadzonych zostanie ponad 770 nowych drzew, w tym w szczególności graby pospolite. Dzięki temu odtworzona zostanie prawidłowa forma alei grabowej.  

Drzewostan parku zostanie wzbogacony też o drzewa iglaste, których jest coraz mniej. Posadzone zostaną m. in. świerki pospolite, sosny pospolite i daglezje zielone. Wprowadzona zostanie zieleń średnia - ponad 10 000 krzewów, w tym jaśminowce wonne, lilaki pospolite, ligustry pospolite, różaneczniki i hortensje.

Posadzenie ponad 100 000 bylin, roślin cebulowych i pnących spowoduje, że w parku pojawi się roślinność niska, której teraz brakuje. Pojawią się rośliny wodne. Założone zostaną trawniki i łąki kwietne.  Na tarasie za pałacem powstanie ogród różany z bukszpanowymi obwódkami.

Bardzo zmieni się również infrastruktura, szczególnie budowa wszystkich nawierzchni alejek parkowych, które wykonane zostaną z kostki kamiennej granitowej lub kruszyw mineralnych. W parku zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.    

Realizacja inwestycji będzie kosztowała blisko 8,5 mln zł.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia