Dobiegają końca prace związane z rozbudową Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie. W połączonych nowym budynkiem placówkach znalazły się piękne sale dydaktyczne i przestronna świetlica. Na czerwcowej sesji Rada Miejska w Jarocinie przekazała dodatkowe środki na wyposażenie nowych pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa nr 4 jest największą jarocińską podstawówką, która borykała się z problemem konieczności organizowania zajęć na dwie zmiany. Reforma, zgodnie z którą sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą powszechną, problem z pewnością by pogłębiła. Dlatego powstała koncepcja rozbudowy placówki. Jej pomyślny przebieg pozwoli po wakacjach cieszyć się dzieciom i nauczycielom nowymi, przestronnymi i dobrze doświetlonymi pomieszczeniami.

Na parterze budynku łączącego „Czwórkę” i „Bajeczkę” utworzono cztery sale.  Jedna z nich przeznaczona zostanie na potrzeby przedszkola, w trzech kolejnych znajdą się pomieszczenia dla „pierwszoklasistów”. - Będą to pomieszczenia o najwyższym standardzie w gminie Jarocin, z toaletami przy każdej klasie – podkreśla z-ca burmistrza Jarocina, Robert Kaźmierczak. Przez najbliższe lata, kiedy będzie nam przybywało dzieci w szkole podstawowej z uwagi na to, że wydłuża się nauczanie do cyklu 8-letiego, sale te pozwolą uniknąć dwuzmianowości.  Jeśli w przyszłości okaże się przybywa nam przedszkolaków, sale będą wykorzystane, jako przedszkolne – dodaje z-ca burmistrza.

Na piętrze nowego budynku powstała przestronna świetlica z mobilnymi ścianami, przy pomocy których można tworzyć mniejsze i większe przestrzenie, np. na potrzeby prezentacji przedstawień lub zajęć rekreacyjno-ruchowych. - Jest to bardzo ważne z uwagi na fakt, że dotychczas świetlica była zdecydowanie za mała, a do tego spełniała jednocześnie funkcję jadalni, w której pozostawało do godzin popołudniowych bardzo dużo dzieci – podkreśla Robert Kaźmierczak,  z-ca burmistrza Jarocina.

Inwestycja kosztowała gminę Jarocin blisko 3,5 mln zł. Budowa trwała od października ubiegłego roku do lipca 2017 r.  Formalnie inwestorem była Szkoła Podstawowa nr 4, która ogłosiła przetarg. - Całą procedurę przygotowywaliśmy we współpracy pani dyrektor z gminą, jako organem prowadzącym placówkę – mówi z-ca burmistrza. I tu olbrzymie podziękowania należą się pani dyrektor Aldonie Kostro, która z wielkim zaangażowaniem doprowadziła do pomyślnego zrealizowania tej ogromnej inwestycji – dodaje Robert Kaźmierczak.

Na czerwcowej sesji Rada Miejska w Jarocinie przekazała dodatkowo 50 tys. zł na wyposażenie nowych sal, tak by dzieci we wrześniu wróciły do pięknych, nowych pomieszczeń przedszkola i szkoły.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Kategorie aktualności

Wydarzenia