Muzeum Regionalne w Jarocinie wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie organizuje 5 października szkolenie dla nauczycieli, skupione tematycznie wokół historii żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów Roku Żołnierzy Wyklętych, który ogłosiła Rada Miejska w Jarocinie w 2016 r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w zajęciach wszystkich nauczycieli historii ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenie poprowadzą pracownicy pionu edukacyjnego poznańskiego IPN. Składać się ono będzie z dwóch części: wykładu z prezentacją multimedialną poświęconą Żołnierzom Wyklętym oraz z warsztatów praktycznych, wykorzystujących m.in. pracę z tekstem źródłowym. Pedagogom zaprezentowana także zostanie oferta edukacyjna IPN z zakresu podziemia niepodległościowego oraz przekazane tematyczne materiały edukacyjne.

 Każdy nauczyciel biorący udział w spotkaniu otrzyma wystawione przez IPN zaświadczenie o udziale w szkoleniu w formie doskonalenia zawodowego. Szkolenie odbędzie się w auli ZSP nr 1 w Jarocinie (ul. Franciszkańska 1) 5 października od godz. 14.00. Rozpocznie się od krótkiej prezentacji projektu historycznego "Wczoraj sądzący, dziś osądzeni. Odtajnione fakty – rozprawa z przeszłością” poświęconego Witoldowi Pileckiemu, który przedstawią uczniowie z ZSP nr 1 w Jarocinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Chętni nauczyciele proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do 30 września br. pod numerem telefonu 62/747-34-49 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: muzeum@muzeumjarocin.pl.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia