Tegoroczna, znana już akcja „Sprzątanie Świata”, odbędzie się 20 września, a przebiega pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału kadrę i uczniów jarocińskich placówek oświatowych, a także każdego, komu ekologia nie jest obojętna.

Główną myślą przewodnią Sprzątania Świata 2019 jest to, aby uczyć się niewytwarzania niepotrzebnych odpadów, stawać się odpowiedzialnymi konsumentami, co spowoduje mniejsze zaśmiecenie i niszczenie środowiska. Tak, jak w latach ubiegłych, akcję wspiera jarociński samorząd, zachęcając do włączenia się do niej uczniów, nauczycieli oraz osoby indywidulane, firmy czy instytucje. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, gdzie zostaną im przekazane niezbędne materiały. Worki i rękawice do zbierania śmieci będzie można odbierać od poniedziałku 9 września, w pokoju nr 49, w godz. 9.00-15.00. Informacje - pod nr telefonu 62 749-95-46.

 

Więcej także na stronie www.naszaziemia.pl


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia