Jarocin został wyróżniony za działania na rzecz rozwoju danych przestrzennych związanych z nowymi technologiami. Artykuł o efektach pracy Wydziału Planowania Strategicznego można przeczytać na prestiżowym portalu geoforum.pl.

Specjaliści zauważyli, że mało które miasto może pochwalić się tak bogatymi zbiorami danych fotogrametrycznych, które Urząd Miejski w Jarocinie pozyskał i udostępnia w postaci aktualnych oraz archiwalnych ortofotomap.

Pod tym trudnym pojęciem jak ortofotomapa należy rozumieć taką mapę, która tworzona jest na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. W przypadku gminy Jarocin są to lata: 1940-1943, 1959, 1969, 1976, 1978, 1986-1986 oraz 1995.

- Oprócz bezdyskusyjnej wartości wykorzystania tych danych w procesie planowanie przestrzennego, mapy te stanowią ciekawy materiał edukacyjny dla mieszkańców, jak również mogą zostać wykorzystane podczas lekcji historii czy geografii w szkołach gminy Jarocin - twierdzi Tomasz Ratajczak, specjalista ds. dynamicznej bazy danych gminy Jarocin, koordynujący z ramienia wydziału prace nad systemami informacji geograficznej. Ponadto zobaczyć możemy, jak wyglądało nasze miejsce zamieszkania na przestrzeni lat, jak zmieniła się zabudowa, jak rozwijały się układy komunikacyjne, jak  planowano systemy zieleni.

Wydział Planowania Strategicznego prowadzi dalsze prace nad pozyskiwaniem nowych map, współpracując m.in. z Staatsbibliothek zu Berlin.

 Link do artykułu tutaj

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia