W związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Zacisznej w Jarocinie mogą występować utrudnienia w ruchu w rejonie prowadzonej inwestycji.

Gmina Jarocin na przebudowę ul. Zacisznej w Jarocinie pozyskała w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” blisko 1,4 mln zł dofinansowania. Kwota ta stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania, określonych we wniosku aplikacyjnym.

Prace na ul. Zacisznej będą polegały na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim rozebraniu obecnej nawierzchni na odcinku blisko 645 metrów, przebudowie jednostronnego chodnika, zjazdów i parkingu o powierzchni 650 m2. Wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome. Na ponad 800 m wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 3 mln zł.   

Inwestycję będzie realizowała Gmina Jarocin przy partycypacji finansowej gminnych spółek: Jarocińskich Linii Autobusowych, Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Powiatu Jarocińskiego. Prace wykonuje firma Marzyński z Jarocina. Planowany termin zakończenia prac to 20 listopada. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia