90 strażaków z gminy Jarocin wzięło udział w ćwiczeniach. Musieli przeprowadzić całą akcję gaśniczą. Od podstaw aż do szczęśliwego zakończenia. Miejscem próby był Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. - Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Strażacy ochotnicy z: Witaszyc, Wilkowyi, Kadziaka, Osieka, Goliny, Zakrzewa, Jarocina, Mieszkowa, Radlina, Cielczy, Łuszczanowa, Potarzycy, Tarzec i Hilarowa, a także Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jarocinie wzięli udział w ćwiczeniach. Każdy z zastępów tworzyło sześć osób. Sprawdzano współdziałanie podczas realizacji zadań ratowniczych i ochronnych. Dlatego też w szkolenie zaangażowali się przedstawiciele Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie oraz Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Jarocinie. Dodatkowo strażacy ochotnicy doszkolili się z zakresu technik gaszenia pożarów. 
            Ćwiczenia odbyły się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Rozpoczęto je teorią. Wiedzę na temat współdziałania formacji obrony cywilnej ze służbami, inspekcjami i strażami zebranym przekazał Józef Hoffmann z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie. Następnie strażacy poznali plany ćwiczeń i uczestniczyli w odprawie technicznej.
            Podczas szkolenia praktycznego jego uczestnicy musieli zrealizować osiem tematów. Od budowy stanowiska wodnego i magistrali potrzebnych do zabezpieczenia pożaru, poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im pierwszej pomocy, aż do ugaszenia pożaru. Wszystko to z zachowaniem niezbędnych procedur i zabezpieczeń. Ćwiczeniowa akcja strażaków trwała około dwóch godzin. Po zakończeniu podsumowano ją. Znalazł się też czas na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia