31 stycznia mija termin złożenia sprawozdań przez m.in.: punkty skupu makulatury, złomu, szkła, tworzyw sztucznych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary.

Przypominamy, że 31 stycznia mija termin złożenia do Burmistrza Jarocina sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy przez podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Obowiązek ten wynika z art. 9nb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2019.2010)

W związku z wejściem w życie systemu BDO – Bazy danych o produktach  i opakowaniach oraz gospodarce odpadami -  sprawozdanie należy złożyć tylko  za pośrednictwem tego  systemu.

Jeśli w 2019r. nie zostały zebrane żadne odpady należy również złożyć sprawozdanie - ,,zerowe” (także za pośrednictwem systemu BDO).

Złożenie sprawozdania rocznego za 2019 r poprzez system BDO  dotyczy również  wszystkich firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez burmistrza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia