Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłuża jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. .

Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa.  - Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty

·         Termin: 16-18 czerwca br.

·         Egzamin ósmoklasisty ma być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

 

Egzamin maturalny

·         Termin: 8-29 czerwca br.

·         W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.

·         Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.

·         Przewidujuje się, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.

·         Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

 

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

·         Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca - 9 lipca br.

·         Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

 

Przedłużenie zamknięcia szkół,  przedszkoli i żłobków

·         Termin: 24 maja br.

·         Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

·         W niedługim terminie rząd poda informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych.  - Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach

·         Termin: 24 maja br.

 

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia