Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - związaną tematycznie z Ziemią Jarocińską - ogłasza już po raz szesnasty burmistrz miasta.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Jarocinie. Burmistrz sprawuje nad nim honorowy patronat. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie prac dyplomowych tematycznie związanych z Ziemią Jarocińską. Chodzi o prace: inżynierską lub magisterską. Mogą być one z zakresu: ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz innych dziedzin nauki.

W konkursie może wziąć udział każdy absolwent wyższej uczelni z kraju lub z zagranicy, który obronił pracę dyplomową w roku ogłoszenia konkursu. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej (wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów) w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Jarocinie wraz z kartą zgłoszenia. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Po rozstrzygnięciu zostaną one przekazane do Muzeum Regionalnego w Jarocinie, a kserokopie dyplomu ukończenia studiów zostaną zniszczone.

Zgłoszenia można przesłać pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin) lub dostarczyć  osobiście (pokój nr 55). Ostateczny termin składania prac upływa 11 października 2019 r. Oceni je kapituła powołana przez Burmistrza Jarocina.

Autorzy najlepszych prac otrzymają odpowiednio za zajęcie:  I miejsca –  nagrodę pieniężną o wartości 2.000 zł brutto, II miejsca – 1.500 zł brutto, a III miejsca - 1.000 zł brutto.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa, drobne upominki oraz gadżety promocyjne Gminy Jarocin.

Organizator konkursu zastrzega możliwość publikacji całości bądź fragmentów nagrodzonych prac w wydawnictwach przygotowywanych przez Urząd Miejski w Jarocinie bądź inne instytucje związane z Gminą Jarocin.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości organizowanych z okazji Święta Patrona Miasta przypadającego w listopadzie 2019 r.

Fot. Archiwum - Zdjęcie z ubiegłorocznego wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową związaną z Ziemią Jarocińską

Karta zgłoszenia

Zarządzenie dotyczące konkursu


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia