30 maja o godz. 10.00 w sali sesyjnej ratusza odbędzie się uroczysta XXIV Sesja Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji (powitanie zaproszonych gości, radnych, prasy).

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Sprawozdanie Przewodniczącego Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej z wykonania uchwał i wniosków podjętych na XXIII Sesji Dziecięco Młodzieżowej Rady Miejskiej:

- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Edukacji i Inicjatyw Europejskich     

   Kacpra Strzelczyka,

- sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gminy i Miasta Jarocin

   Anny Szymanowskiej,

- sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Kultury i Organizacji Czasu Wolnego
  Julii Mizgalskiej.

5.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Edukacji i Inicjatyw Europejskich

   Kacpra Strzelczyka z przebiegu prac komisji (odczytanie proj. uchwał).

 Uchwała w sprawie uruchomienia w szkołach zagranicznej wymiany młodzieży.

Dyskusja.

Głosowanie.

Uchwała w sprawie wymiany i zakupu sprzętu elektronicznego oraz sportowego.

Dyskusja.

Głosowanie.

Odczytanie wniosków przygotowanych przez Komisję Edukacji i Inicjatyw Europejskich.

6.Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gminy i Miasta Jarocin Anny Szymanowskiej z przebiegu prac komisji (odczytanie proj. uchwał).

Uchwała w sprawie zwiększenia nakładów inwestycyjnych na terenie gminy Jarocin.

Dyskusja.

Głosowanie.

7. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Kultury i Organizacji Czasu Wolnego Julii Mizgalskiej z przebiegu prac komisji (odczytanie proj. uchwały).

Uchwała wsprawie organizacji miejsca spotkań dla młodzieży na terenie gminy Jarocin

Dyskusja.

Głosowanie.

Uchwała wsprawie zorganizowania spotkań dla młodzieży ze znanymi osobami.

Dyskusja.

Głosowanie.

Odczytanie wniosków przygotowanych przez Komisję Kultury i Organizacji Czasu Wolnego.

8. Wystąpienie zaproszonych gości.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne głosy i wnioski.

11.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Dziecięco Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia