W sobotę odbyło się otwarcie boiska do gry w rugby. Dostosowanie boiska do potrzeb rugbistów było możliwe dzięki głosom mieszkańców oddanym w ubiegłorocznym pilotażu budżetu obywatelskiego. Uroczystość była zatem doskonałą okazją do ogłoszenia wyników Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, w ramach którego mieszkańcy zdecydowali o rozdysponowaniu miliona złotych z gminnego budżetu.

Mecze rugbistów Sparty Jarocin będzie teraz można oglądać przy ulicy Maratońskiej (teren Jarocin Festiwal). Przystosowanie boiska polegało na namalowaniu linii, zamontowaniu 9-metrowych bramek do rugby w kształcie litery H oraz ustawieniu trybuny dla 200 osób. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał zawodnik jarocińskiej Sparty w obecności młodszych kolegów,  Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego, zastępcy burmistrza Mikołaja Kostki, Sekretarza Sparty Jarocin Mateusza Boruty oraz prezesa Jarocin Sport Leszka Mazurka. Na ogrodzeniu boiska zawisła tablica, informująca w zrealizowaniu inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Projekt został rozpoczęty pod koniec lutego. Od tego momentu mieszkańcy gminy mogli składać wnioski, które następnie przeszły ocenę merytoryczną dokonaną przez pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Jarocinie. W międzyczasie powołana została Jarocińska Rada Budżetu Obywatelskiego. Organ dokonał wyboru 20 projektów, na które mogli głosować mieszkańcy gminy. Przypomnijmy, że ogólna suma środków przeznaczonych na realizację  projektów w ramach JBO2015, czyli 1 mln zł, został podzielony na dwie pule: 200 tys. zł i 800 tys. zł. Pierwsza kwota zostanie rozdysponowana na realizację projektów o wartości do 50 tys. zł, druga zaś - na projekty o wartości powyżej 50 tys. zł.

W kategorii projektów o wartości do 50 tys. zł zrealizowane zostaną wnioski:

1. Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Jarocin Miasto: Miejsce spotkań nad zalewem w Roszkowie. Szacunkowa wartość: 40.000 zł (1.224 głosy)

W ramach projektu zostanie utwardzony teren pod miejsca postojowe oraz ustawione zostanie kilka wiat z ławkami i stołami. Przewidziane jest też stworzenie wyznaczonego miejsca do grillowania. Stworzy to możliwość bezpiecznego pozostawienia pojazdów oraz przygotowania posiłków podczas spędzania wolnego czasu nad zalewem.

2. Ryszarda Żyto: Budowa promenady wzdłuż Lubieszki w Golinie (od ul. Mostowej do kładki przy kościele). Szacunkowa wartość: 48.500 zł (954 głosy)

Projekt zakłada budowę spacerowej promenady nad rzeką Lubieszką w Golinie, poprzez budowę chodnika z kostki brukowej (na podsypce cementowo-piaskowej) o szerokości 1,5 m na odcinku ok. 100 m, obsianie skarpy trawą i uporządkowanie okalającego rzekę terenu.

3. Łukasza Krawczyka: Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – Aleja Niepodległości – Poznańska. Szacunkowa wartość: 50.000 zł (779 głosów)

Projekt zakłada reorganizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Al. Niepodległości, polegającą na zmianie przeznaczenia pasów ruchu ul. Kościuszki, od wysokości Urzędu Skarbowego w kierunku ul. Poznańskiej. Dotychczasowy prawy pas pozwala na jazdę w prawo oraz prosto, natomiast lewy pas – wyłącznie w lewo. Zmiana ma polegać na umożliwieniu jazdy prosto również z lewego pasa oraz – po zjechaniu ze skrzyżowania – natychmiastowy zjazd na prawy pas.

4. Karoliny Jerszyńskiej-Filipczak: Sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych przy ul. Wrocławskiej. Szacunkowa wartość: 50.000 zł (685 głosów)

Projekt zakłada montaż sygnalizatora świetlnego dla pieszych (na wysokości ul. Wrocławskiej 63) z przyciskiem „na żądanie” bądź działającego samoistnie.

 

W kategorii projektów o wartości powyżej 50 tys. zł zrealizowane zostaną projekty:

1. Karola Górskiego i Mariusza Taczały: Kropla bez kitu! Woda dla uczennic i uczniów w szkołach. Szacunkowa wartość: 66.000 zł (1.259 głosów)

Projekt zakłada wyposażenie gminnych szkół w dystrybutory wody typu fontanna. Urządzenia te podłącza się bezpośrednio do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a dzięki zamontowanym filtrom woda, którą otrzymują uczennice i uczniowie jest zawsze czysta, świeża i zdrowa. Rozwiązanie to jest wygodne, ekologiczne i tanie.

2. Zarządu Osiedla nr 15 „Polna” Gminy Jarocin: Budowa ul. Zagrodowej w Jarocinie. Szacunkowa wartość: 600.000 zł (1.138 głosów)

W ramach projektu zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej na odcinku 500 m wraz z kanalizacją deszczową, zaopatrzony w zjazdy do posesji i progi zwalniające, oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ok. 6 m o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej.

3. Edmunda Florczyka: Modernizacja wokół placu zabaw oraz boiska sportowego na os. Polna wraz z rekultywacją nawierzchni/murawy. Szacunkowa wartość: 55.000 zł (1.065 głosów)

Projekt przewiduje ułożenie chodników z kostki brukowej, prowadzących do placu zabaw, montaż ławek wzdłuż boisk do gry w piłkę koszykową i siatkową, przystosowanie boiska do gry w piłkę siatkową do gry w tenisa ziemnego oraz rekultywację murawy na boisku do piłki nożnej poprzez ponowną uprawę i siew trawy.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia