W Łuszczanowie powstanie kulturalno-rekreacyjne centrum. Będzie się ono składało z czterech stref: oficjalnej, organizacji imprez plenerowych, placu zabaw i sportowej. W ten sposób zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni przy miejscowym Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 1 mln zł. Połowę środków samorząd gminy pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Nad przygotowaniem projektu sołectwo pracowało rok. - Zmieniliśmy statut naszego sołectwa, przy wsparciu moderatorów zmieniliśmy plan budowy miejscowości, a także nazwę sali wiejskiej na Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. To nas kosztowało równo rok ciężkiej pracy – podkreśla Paweł Adamkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie, sołtys Łuszczanowa.

Co zostanie zrealizowane w Łuszczanowie w ramach projektu?

W pierwszej strefie znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Centrum Aktywności Lokalnej wymieniona zostanie nawierzchnia i wyznaczone zostaną miejsca parkingowe. Modernizacji ulegną też schody wejściowe wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Wokół pojawią się nowe nasadzenia zieleni, a istniejąca zieleń zostanie uporządkowana.

W drugiej strefie powstanie scena z zadaszeniem, gdzie będą mogły odbywać się imprezy plenerowe. Istniejące ławki zostaną ustawione w taki sposób, aby siedzący na nich ludzie mogli oglądać to, co dzieje się na scenie. Teren oczywiście zostanie urozmaicony zielenią.

Kolejną strefą będzie strefa placu zabaw, gdzie zostaną przeniesione urządzenia zabawowe. Cała strefa będzie otoczona roślinnością i wyposażona zostanie w elementy małej architektury.

Strefa sportowa oddzielona będzie od pozostałych stref ogrodzeniem panelowym wysokim na 1,2 m. W strefie znajdować się będzie boisko typu „Orlik” o sztucznej nawierzchni. Od strony placu zabaw umieszczone będą piłkochwyty. Dodatkowo w strefie znajdować się będzie boisko do piłki plażowej, stół betonowy do tenisa stołowego oraz przeniesione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. Teren  zostanie wyposażony w ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Wokół nasadzone zostaną drzewa i krzewy. Część sportowa będzie oddzielona od sąsiadujących działek ogrodzeniem o wysokości 4 m.

Projekt zakłada również budowę nowego chodnika przy ul. Mostowej na wysokości planowanej inwestycji wraz z oświetleniem ulicznym.

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji. 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Gminny program WYMIE PIEC

Kategorie aktualności

Wydarzenia