Trwają konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Propozycje zmian można zgłaszać do 14 listopada.

Burmistrz Jarocina zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w jarocińskim ratuszu.

Program nie zmienia się znacząco w porównaniu z tym, obowiązującym na rok 2019. Większość zaproponowanych zmian ma charakter techniczny. Obecnie nie są jeszcze znane kwoty przewidziane na poszczególne zadania. Podobnie, jak co roku, zostaną one podane po złożeniu przez burmistrza projektu budżetu gminy na kolejny rok, czyli do 15 listopada.

Propozycje zmian do projektu programu można przesyłać na załączonym formularzu na adres mail klewkun@jarocin.pl do 14 listopada 2019 r. lub pocztą na adres: Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (decyduje data stempla pocztowego). W załączniku formularz propozycji zmian do projektu.

formularz

Projekt programu współpracy na 2020 rok


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia