Problemy w komunikacji z mieszkańcami, ich diagnoza i postulaty na przyszłość to tematy przewodnie spotkania informacyjnego z mieszkańcami, które odbyło się w zeszłym tygodniu w JOK-u. Przedstawicielki Fundacji „Stocznia” poprowadziły warsztaty z udziałem blisko 30 osób.

W spotkaniu z realizatorami projektów  uczestniczyli  obecni oraz byli radni, świeżo upieczeni animatorzy kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz niezrzeszeni mieszkańcy, którzy chcą mieć swój wkład w kreowanie przyszłości Jarocina.

W kilku grupach warsztatowych podjęto próbę zdiagnozowania głównych problemów i trudności na jakie napotyka komunikacja na linii władze gminy - mieszkańcy - władze gminy. Oceniono kanały i sposoby przekazywania informacji przez magistrat oraz odpowiedzi i sugestii od mieszkańców gminy. Dyskutowano również o tym, czy opinia jarociniaków w jakikolwiek sposób wpływa na podejmowane przez władze gminy decyzje. W trakcie 2-godzinnej dyskusji usłyszeć można było wiele ciekawych i trafnych opinii oraz spostrzeżeń.

Pod koniec warsztatów utworzone zostały dwie grupy robocze: KONSULTACJE SPOŁECZNE i BUDŻET OBYWATELSKI, w składzie których znajdą się mieszkańcy Jarocina, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy. Zespoły przez najbliższe miesiące pracować będą nas stworzeniem dokumentacji, dotyczącej przeprowadzania konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego.

Wszystkie osoby, chcące włączyć się w prace projektowe, gorąco zachęcamy do zapisywania się do poszczególnych grup! Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: katarzyna.tanas@jarocin.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, II piętro, pok. 65.

Projekt realizowany jest przez Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia” z Warszawy. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia