Burmistrz Jarocina ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań w zakresie turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia (w tym profilaktyki uzależnień) i pomocy społecznej.

Pierwszy raz burmistrz ogłosił konkurs ofert na wsparcie projektów turystycznych. To efekt przeprowadzonych konsultacji społecznych, podczas których złożono taką propozycję. O 100.000 zł więcej niż w bieżącym roku burmistrz przeznaczył na projekty kulturalne realizowane przez stowarzyszenia i fundacje. Dodatkowa kwota została skierowana na zadania związane z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości.

W konkursach sportowych pierwszy raz wydzielono kwotę na projekty popularyzujące masową aktywność sportową (spacery nordic walking, biegi rekreacyjne).

Ogłoszenie konkursowe znajduje się tutaj.

Także działający w imieniu burmistrza Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił konkursy ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, organizację pozalekcyjnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, półkolonii w czasie ferii zimowych oraz zajęć promujących zdrowy styl życia wśród seniorów.    

Ogłoszenie konkursowe znajduje się tutaj

Burmistrz ogłosił też konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych specjalistycznych. Ogłoszenie znajduje się tutaj.

W najbliższych dniach burmistrz ogłosi kolejne konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej i nauki, a także powierzenie realizacji zadań w zakresie sportu szkolnego czy opieki nad bezpańskimi zwierzętami. 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Jarocin dla Niepodleglej

Kategorie aktualności

Wydarzenia