400 tys. zł przeznaczy w tym roku Gmina Jarocin na dofinansowania z Gminnego programu „Wymień Piec”. Mieszkańcy mogą starać się o dotację w wysokości 6 tys. zł.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza w gminie Jarocin poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Szansę na to daje wymiana starych, domowych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na paliwa stałe, czyli węgiel i drewno, na źródła ciepła, wykorzystujące paliwa gazowe, pompy ciepła lub podłączenie budynku do miejskiego systemu ogrzewania. W tym roku w budżecie gminnego programu WYMIEŃ PIEC zabezpieczono 400 tys. zł – dwa razy tyle, co w roku ubiegłym, kiedy na realizację programu gmina zaplanowała 200 tys. zł. Od 2011 roku, przy udziale gminnej dotacji wymienionych zostało ponad 140 przestarzałych źródeł ciepła.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji programu rusza w marcu. Tak, jak w roku ubiegłym, wysokość dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł na jedną nieruchomość lub lokal. Dotacja jest formą refundacji kosztów i przekazana zostanie  po zrealizowaniu inwestycji. Wsparcie przyznawane jest na likwidację przestarzałych źródeł ciepła i ich zastąpienie przez nowe, ekologiczne źródło ogrzewania. Dofinansowaniem objęte jest: ogrzewanie gazowe, pompy ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje nie są udzielane na zmianę ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze, np. wymiany starej instalacji gazowej na nową instalację gazową Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie – ul. T. Kościuszki 15B (przy parkingu) od 2 do 31 marca 2020 r.

Osoby, które złożyły wniosek w roku ubiegłym, lecz nie zostały zakwalifikowane i wyrażają chęć otrzymania dofinansowania w roku obecnym, powinny złożyć pisemne potwierdzenie aktualności wniosku, lub ponownie wypełnić wniosek, w przypadku wprowadzenia zaistniałych zmian. Ich wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Priorytetowe będą ponadto zadania zlokalizowane na terenie zdegradowanym i rewitalizacji, czyli z okręgów: Stare Miasto, Śródmieście, Kościuszki, Tysiąclecia/Kasztanowa oraz tzw. okręgu przemysłowego.   Termin realizacji zadania wyznaczony został do końca października bieżącego roku.

O dofinansowanie mogą starać się osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, lub zgodę wszystkich właścicieli/współwłaścicieli. W przypadku wspólnot składa się jeden wniosek zbiorczy z wyznaczeniem przedstawiciela, który będzie reprezentował mieszkańców w sprawach urzędowych.

Więcej informacji pod numerem tel. (62) 749 95 57 lub w pokoju nr 49 w Urzędzie Miejskim.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia