Jarociński Ruch Samorządowy naruszył dobra osobiste Gminy Jarocin i w związku z tym musi ją przeprosić. Zobowiązany do tego został wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu, który zapadł wczoraj w sprawie z powództwa samorządu.

Jarociński Ruch Samorządowy to stowarzyszenie, którego prezesem jest Jerzy Walczak, w poprzedniej kadencji samorządu radny Rady Miejskiej, w 2014 r. kandydat na burmistrza Jarocina (uzyskał 4,2% głosów), a obecnie osoba zaangażowana w prace komitetu wyborczego kandydatki na burmistrza Katarzyny Szymkowiak.

Sprawa dotyczyła treści artykułu zatytułowanego: "Nieprzerwane pasmo sukcesów naszego kochanego Słońca narodu”, który ukazał się w październiku ubiegłego  roku na stronie internetowej Jarocińskiego Ruchu Samorządowego. Reakcją na artykuł był więc proces, jaki Gmina Jarocin wytoczyła Jarocińskiemu Ruchowi Samorządowemu, zarzucając mu podważenie autorytetu samorządu poprzez publikowanie nieprawdziwych informacji. Wczoraj sąd, wydając wyrok, potwierdził, że zawarte w artykule twierdzenia naruszyły dobra osobiste Gminy Jarocin.

Podczas przesłuchania przez sąd prezes Jarocińskiego Ruchu Samorządowego Jerzy Walczak przyznał, że był głównym autorem tekstu, a pomysłodawcą obecny na sali rozpraw Marek Przybylski. W artykule padły stwierdzenia dotyczące Jarocina „o największym zadłużeniu mieszkańców na głowę w Polsce” i „wydawaniu krociowych sum na wszelkiego rodzaju laurki i nagrody”. Publikacja ukazała się przed odbywającą się w Jarocinie galą dziennika „Rzeczpospolita”, który ogłaszał wyniki rankingu samorządów. Autorzy tekstu na portalu JRS przewidywali: „Gospodarz będzie się dzielił swymi dobrymi praktykami: jak skutecznie wydymać mieszkańców”. Przed sądem Jerzy Walczak stwierdził, że wpis ten mogło przeczytać kilka tysięcy osób.

Do dziś artykuł z nieco zmienioną treścią (nie ma stwierdzenia „wydymać mieszkańców”, ale pojawiło się „wykorzystać mieszkańców”) jest dostępny na stronie JRS. Widnieje pod nim podpis „Jan Tyrakowski”. Okazuje się, że to fikcyjna postać, którego nazwiskiem posługuje się autor.  

W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd wskazał, że tekst zawiera stwierdzenia, naruszające dobra osobiste Gminy Jarocin a także Burmistrza Jarocina, co pośrednio wpłynęło na naruszenie dóbr osobistych samej osoby prawnej, czyli Gminy Jarocin. Wskazano również, że co prawda osoby, sprawujące funkcje publiczne - w tym burmistrz - muszą mieć wyższą tolerancję na krytykę publiczną, jednak, w ocenie sądu, w artykule, będącym przedmiotem postępowania, znalazły się stwierdzenia, które są nieprawdziwie. W konsekwencji mogły one, jak podkreślił sąd, spowodować narażenie samorządu na utratę renomy, wizerunku oraz dobrego imienia.

W głównych punktach orzeczenia sąd nakazał usunięcie ze strony internetowej Stowarzyszenia JRS fragmentów artykułu, naruszających dobra osobiste Gminy Jarocin. Po drugie zobowiązał także Jarociński Ruch Samorządowy do opublikowania oświadczenia, w którym przeprasza oraz wyraża głębokie ubolewanie z powodu publikacji wskazanych przez sąd treści, naruszających dobra osobiste Gminy Jarocin. Stowarzyszenie zostało zobligowane do publikacji przeprosin w Gazecie Jarocińskiej, czasopiśmie JAPiK oraz na stronie internetowej JRS-u. Mają one zostać opublikowane w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Komentarz burmistrza Adama Pawlickiego do wyroku sądu:

Ten wyrok dowodzi, że pan Jerzy Walczak próbując uchodzić w opinii mieszkańców za obrońcę interesów gminy Jarocin, swoimi działaniami szkodzi gminie Jarocin. W moim przekonaniu kieruje się w tej aktywności wyłącznie pobudkami politycznymi i chęcią zaszkodzenia mi. Pan Jerzy Walczak posługiwał się nieprawdziwymi stwierdzeniami. Przed sądem okazało się, ile warte jest to, co głosi i wypisuje. Dziwię się, że radna Katarzyna Szymkowiak, kandydatka w wyborach na burmistrza Jarocina wzięła sobie za eksperta i prezentera jej programu wyborczego właśnie pana Jerzego Walczaka, który, jak widać po tym wyroku, nie ma zahamowań, aby - posługując się nieprawdą - szkodzić Jarocinowi. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia