W miniony piątek minął upłynął termin zgłaszania wniosków w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Mieszkańcy 15 osiedli zaproponowali realizację 54 zadań. Najwięcej - po 8 projektów zgłosili mieszkańcy osiedla Polna i Tumidaj, 7 - os. 700-lecia i 6 - os. 1000-lecia. Poniżej przedstawiamy nazwy zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji, które założyli projektodawcy.

W kolejnym etapie wnioski przejdą weryfikację merytoryczną, w czasie której m.in. te koszty zostaną urealnione. Zanim jednak urzędnicy zweryfikują projekty, na ich temat będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy jarocińskich osiedli. Zapraszamy do udziału w publicznych dyskusjach mieszkańców, które będą odbywały się między 26 października a 5 listopada.

W tym etapie JBO 2016 na każdym z osiedli odbędzie się zebranie, podczas którego projektodawcy przedstawią mieszkańcom swoje pomysły. Dla autora wniosku będzie to okazja do promocji wniosku. Po prezentacji nastąpi dyskusja mieszkańców na temat projektu, w czasie której zgromadzeni będą mogli zaproponować zmiany w zgłoszonych projektach. Następnym etapem JBO 2016 odbędzie się weryfikacja szczegółowa zgłoszonych projektów, której dokonają pracownicy urzędu miejskiego. Głosowanie na projekty odbędzie się między 7 a 13 grudnia, a jego wyniki poznany w połowie grudnia.

Osiedle nr 1 – Stare Miasto

publiczna dyskusja mieszkańców: 26.10.2015, godz. 17:30, ratusz

kwota do dyspozycji mieszkańców: 47.244,61 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Pierwszy Rodzinny Piknik Integracyjny dla dzieci, mieszkańców Starego Miasta i działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza w Jarocinie z okazji Dnia Dziecka

Przemysław Krzyżaniak

6.500 zł

Miejsce rekreacji dla dzieci z Osiedla Stare Miasto usytuowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie

Ewa Hejduk

47.244,61 zł

Montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Łąkowej w Jarocinie

Zbigniew Gruchalski

8.000 zł

Dzień Dziecka – gry i zabawy dla dzieci

Romuald Gruchalski

2.744 zł

Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie istniejącego boiska Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie wraz z usunięciem drzew i krzewów oraz nowymi nasadzeniami

Zbigniew Gruchalski

36.500 zł

 

 

Razem: 100.988,61 zł

 

Osiedle nr 2 – Tadeusza Kościuszki

publiczna dyskusja mieszkańców: 26.10.2015, godz. 19:00, świetlica spółdzielni mieszkaniowej

kwota do dyspozycji mieszkańców: 67.762,86 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Modernizacja placu zabaw dla dzieci

Agnieszka Michałkiewicz

40.878 zł

Naprawa chodnika przy ul. Dąbrowskiego             

Karolina Jerszyńska-Filipczak        

38.000 zł

Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza

Wiesław Mikołajczak

45.000 zł

 

 

Razem: 123.878 zł

 

Osiedle nr 3 – Mikołaja Kopernika

publiczna dyskusja mieszkańców: 27.10.2015, godz. 17:30, ratusz

kwota do dyspozycji mieszkańców: 28.962,31 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Osiedla nr 3 - Mikołaja Kopernika w Jarocinie

Marek Durczak

18.000 zł

Integracja mieszkańców Osiedla nr 3 w Jarocinie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

Marek Durczak

10.500 zł

 

 

Razem: 28.500 zł

 

Osiedle nr 4 – Śródmieście

publiczna dyskusja mieszkańców: 27.10.2015, godz. 19:00, świetlica spółdzielni mieszkaniowej

kwota do dyspozycji mieszkańców: 62.186,11 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Rewitalizacja parku między ul. Szubianki a Wrocławską             

Zofia Kajetańczyk            

62.186,11 zł

 

 

Razem: 62.186,11 zł

 

Osiedle nr 5 – Ciświca

Wpłynął jeden wniosek, który nie spełniał wymogów formalnych, które określa regulamin Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016. Zaplanowana publiczna dyskusja mieszkańców na osiedlu nr 5 nie odbędzie się.

Osiedle nr 6 – Tumidaj

publiczna dyskusja mieszkańców: 29.10.2015, godz. 17:30, SP nr 4

kwota do dyspozycji mieszkańców: 61.475,86 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Zakup i montaż trybun przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Tumidaj

Zdzisław Witczak

19.434 zł

Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka

Mariusz Adamkiewicz

4.000 zł

Wymiana chodnika na ul. Podchorążych w Jarocinie

Marian Marecki

49.000 zł

Montaż monitoringu na placach zabaw – ul. Sobieskiego i ul. Mieszka I

Katarzyna Pruchnik

5.640 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach osiedlowych

Katarzyna Pruchnik

8.320 zł

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej na ul. Batorego

Katarzyna Pruchnik

50.000 zł

Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców osiedla Tumidaj i Gminy Jarocin

Katarzyna Pruchnik

43.650 zł

Przebudowa chodnika wzdłuż lewej strony ul. Chrobrego od ul. Prądzyńskiego do końca ul. Chrobrego – etap 1.

Irena Pera

61.360 zł

 

 

Razem: 241.404 zł

 

Osiedle nr 7 – Bogusław

publiczna dyskusja mieszkańców: 2.11.2015, godz. 17:30, pałac Radolińskich

Kwota do dyspozycji mieszkańców:  53.400,08 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Strona internetowa Parku Miejskiego w Jarocinie – Zielone Miasto

Maciej Biegański

4.000 zł

BOGUSŁAWKI – festyn rodzinny

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie

4.000 zł

Zielone Osiedle Kasztanowa – budowa miejsca spotkań, rekreacji i zabawy

Bronisław Pietrowiak

53.329 zł

 

 

Razem: 61.329 zł

 

Osiedle nr 8 – 1000-lecia

publiczna dyskusja mieszkańców: 2.11.2015, godz. 19:00, ZS nr 5

kwota do dyspozycji mieszkańców: 56.267,38 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Budowa parkingu wewnątrzosiedlowego między blokami Sportowa 5 i św. Ducha 42

Andrzej Kubicki

25.000 zł

Budowa chodnika wewnątrzosiedlowego pomiędzy blokami 17 a 3

Andrzej Kubicki

7.550 zł

Przebudowa istniejącego chodnika  wzdłuż bloków przy ul. św. Ducha – nr 34 i 40

Mirosława Adamczak

17.000 zł

 

Ułożenie masy bitumicznej uzyskanej z frezowania nawierzchni lub metoda natryskową na gorąco na odcinku ul. św. Ducha 69 do71

Janina Marszałek

15.800 zł

Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Jarocinie

Zbigniew Kaczmarek

27.500 zł

Budowa chodnika – przejścia dla pieszych od ul Parkowej do ogródka jordanowskiego

Zbigniew Kaczmarek

15.311 zł

 

 

Razem: 108.161 zł

 

Osiedle nr 9 – 700-lecia

publiczna dyskusja mieszkańców: 3.11.2015, godz. 17:30, ZS nr 5

kwota do dyspozycji mieszkańców: 50.296,04 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Budowa siłowni zewnętrznej

Danuta Maćkowiak

28.456,05 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sarniej w Jarocinie

Jan Wyzujak

20.000 zł

Zorganizowanie festynu rodzinnego na terenie osiedla 700-lecia

Jerzy Maćkowiak

3.000 zł

Zamontowanie 2 ławek na skwerze przy ul. Żwirki i Wigury

Antoni Kruszewski

1.800 zł

Założenie 4 muld zwalniających na os. 700-lecia

Jerzy Maćkowiak

28.000 zł

Renowacja trawnika na skwerze przy ul. Jordana i skwerze przy ul. Żwirki i Wigury

Lucjan Mieloszyk

10.000 zł

Odmulenie rowu przy ul. Maratońskiej i zamontowanie progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na ul. Maratońskiej

Andrzej Grygiel

10.000 zł

 

 

Razem: 101.256,05 zł

 

Osiedle nr 10 – Glinki

publiczna dyskusja mieszkańców: 3.11.2015, godz. 19:00, ZS nr 5

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 32.592,46 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Sporządzenie dokumentacji  projektowej na budowę drogi z chodnikiem dla końcowego odcinka drogi - ul. Leszczyce

Jarosław Szymański

15.000 zł

Założenie progów zwalniających oraz ograniczenie ruchu pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 t - zakaz wjazdu na ul. Długą w Jarocinie

Stanisław Ostrowski

5.000 zł

Budowa oświetlenia na ulicy Skowronkowej w Jarocinie - etap 1

Piotr Chmura

32.592,46 zł

 

 

Razem: 52.592,46 zł

 

Osiedle nr 11 – Ługi

publiczna dyskusja mieszkańców: 28.10.2015, godz. 19:00, Bar Koniczynka – ul. Śląska 3

kwota do dyspozycji mieszkańców: 57.845,71 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Festyn osiedlowy

Michał Kaczmarek

8.500 zł

Budowa utwardzonych łączników ulic (Świętokrzyska, Nyska, Tatrzańska, Dunajecka, Warciana) na Os. Ługi w Jarocinie

Michał Kaczmarek

48.200 zł

 

 

Razem: 56.700 zł

 

Osiedle nr 12 – Wojska Polskiego

publiczna dyskusja mieszkańców: 29.10.2015, godz. 19:00, SP nr 4

kwota do dyspozycji mieszkańców: 40.931,30 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Ścieżka zdrowia dla dorosłych i dzieci - Outdoor Fitness Center na skwerze osiedlowym przy ul. Wojska Polskiego

Halina Jóskowiak

18.000 zł

Modernizacja ścieżki gruntowej na skwerze osiedlowym - utwardzenie kostką brukową

Elżbieta Bukowska

9.656 zł

 

 

Razem: 27.656 zł

 

Osiedle nr 13 – Konstytucji 3 Maja I

publiczna dyskusja mieszkańców: 4.11.2015, godz. 17:30, SP nr 4

kwota do dyspozycji mieszkańców: 36.143,70 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Przebudowa chodnika osiedlowego – os. Konstytucji 3 Maja 5-7

Józef Kuropka

11.000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej – os. Konstytucji 3 Maja 3-4-5

Józef Kuropka

25.143,70 zł

 

 

Razem:  36.143,70 zł

 

Osiedle nr 14 – Konstytucji 3 Maja II

publiczna dyskusja mieszkańców: 4.11.2015, godz. 19:00, SP nr 4

kwota do dyspozycji mieszkańców: 75.286,23 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie zejść z chodników oraz poprawa  bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez montaż spowalniaczy

Maria Pawełka

75.286,23 zł

 

 

Razem: 75.286,23 zł

 

Osiedle nr 15 – Polna

publiczna dyskusja mieszkańców: 5.11.2015, godz. 17:30, SP nr 4

kwota do dyspozycji mieszkańców: 48.375,74 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana kwota

Wykonanie oświetlenia drogi łączącej ul. Gajową z Osiedlem Bajkowym w Jarocinie

Jan Mańkowski

40.000 zł

Organizacja półkolonii dla dzieci

Jędrzej Socha

3.500 zł

Oświetlenie uliczne na ul. Opłotki - projekt i budowa oświetlenia od ul. Polnej do przejazdu kolejowego

Maria Olszak

38.000 zł

Punkt świetlny na końcu ul. Polnej w Jarocinie

Halina Hojak

4.500 zł

Budowa chodnika ul. Żniwna między ul. Polną a ul. Rolną - etap 1

Ryszard Schubert

38.000 zł

Progi zwalniające prędkość na drodze ul. Polna

Ryszard Schubert

8.750 zł

Progi zwalniające prędkość na drodze ul. Żniwna

Ryszard Schubert

7.250 zł

Montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery na boisku osiedlowym

Tomasz Damasiewicz

5.000 zł

 

 

Razem: 145.000 zł


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia