Poniżej publikujemy listę zadań rekomendowanych do realizacji w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016.

Osiedle nr 1 - Stare Miasto

Zwycięski projekt: Pierwszy Rodzinny Piknik Integracyjny dla dzieci, mieszkańców Starego Miasta i działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza w Jarocinie z okazji Dnia Dziecka – 6.500 zł.

Pozostała kwota w puli osiedla Stare Miasto, czyli 40.744,61 zł zostanie przekazana Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie na realizację zadania: Miejsce rekreacji dla dzieci z Osiedla Stare Miasto usytuowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie. Projekt zajął drugie miejsce w czasie głosowania JBO 2016 w osiedlu Stare Miasto.

Osiedle nr 2 - Tadeusza Kościuszki

Zwycięski projekt: Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza – 45.000 zł.

Pozostała kwota w puli osiedla Tadeusza Kościuszki – 22.762,86 zł zostanie przekazana na częściową realizację zadania: Naprawa chodnika przy ul. Dąbrowskiego, który w budżecie gminy. Projekt zajął drugie miejsce w czasie głosowania JBO 2016 w osiedlu Tadeusza Kościuszki.

Osiedle nr 3 - Mikołaja Kopernika

Zwycięskie projekty:

Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Osiedla nr 3 - Mikołaja Kopernika w Jarocinie – 18.000 zł.

Integracja mieszkańców Osiedla nr 3 w Jarocinie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych – 10.500.

Osiedle nr 4 – Śródmieście

Zwycięski projekt: Rewitalizacja parku między ul. Szubianki a Wrocławską oraz pielęgnacja skweru przy ul. Wrocławskiej od nr 80 do106 - naprzeciwko parku – 62.186,11 zł.

Osiedle nr 6 - Tumidaj

Zwycięski projekt: Zakup i montaż trybun przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym na Osiedlu Tumidaj - 19.434 zł

Pozostała kwota w puli osiedla Tumidaj, czyli 42.041,86 zł zostanie przekazana w formie dotacji Powiatowi Jarocińskiemu na realizację zadania: Wymiana chodnika na ul. Podchorążych w Jarocinie. Projekt zajął drugie miejsce w czasie głosowania JBO 2016 w osiedlu Tumidaj.

Osiedle nr 7 – Bogusław

W ramach puli dla osiedla Bogusław zrealizowane zostaną 2 projekty:

Zielone Osiedle Kasztanowa - budowa miejsca spotkań, rekreacji i zabawy – 53.329 zł.

Bogusławki - festyn rodzinny – 4.000 zł.

Zadania będą współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie odpowiednio kwotami 5.000 i 1.000 zł.

Osiedle nr 8 - 1000-lecia

Zwycięski projekt: Budowa parkingu wewnątrzosiedlowego między blokami Sportowa 5 i św. Ducha 42 – 25.000 zł.

Pozostała kwota w puli osiedla 1000-lecia, czyli 31.267,38 zł zostanie przekazana na realizację zadania: Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Jarocinie, czyli projektu, który zajął drugie miejsce w czasie głosowania JBO 2016 w osiedlu 1000-lecia. Kwota zostanie dołożona do analogicznego zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie gminy Jarocin na rok 2016. Zadanie będzie realizowane po opracowaniu koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego.

Osiedle nr 9 - 700-lecia

W ramach puli dla osiedla 700-lecia zrealizowane zostaną 2 projekty:

Budowa siłowni zewnętrznej - 31.456,05 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sarniej w Jarocinie – 19.000 zł.

Osiedle nr 10 - Glinki

Zwycięski projekt: Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi z chodnikiem dla końcowego odcinka drogi - ul. Leszczyce – 15.000 zł. Kwota ta zostanie dołożona do zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie gminy Jarocin na rok 2016 pod nazwą Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce.

Pozostała kwota w puli osiedla Glinki, czyli 17.592,46 zł, zostanie przekazana jako wkład własny do Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie na sporządzenie dokumentacji projektowej „Budowy oświetlenia na ulicy Skowronkowej w Jarocinie - etap 1”.

Osiedle nr 11 - Ługi

W ramach puli dla osiedla Ługi zrealizowane zostaną 2 projekty:

Budowa utwardzonych łączników ulic (Świętokrzyska, Nyska Tatrzańska, Dunajecka, Warciana) na Os. Ługi w Jarocinie – 48.200zł.

Festyn osiedlowy – 8.500 zł.

Osiedle nr 12 - Wojska Polskiego

Zwycięski projekt: Ścieżka zdrowia dla dorosłych i dzieci - Outdoor Fitness Center na skwerze osiedlowym przy ul. Wojska Polskiego – 32.775,32 zł.

Osiedle nr 13 - Konstytucji 3 Maja I

Zwycięski projekt: Budowa siłowni zewnętrznej - Os. Konstytucji 3 Maja 3-4-5 – 28.143,70 zł.

Pozostała kwota, czyli kwota 8.000 zł, zostanie przekazana na realizację zadania: Budowa chodnika osiedlowego - Os. Konstytucji 3 Maja 5-7. Zadania będą realizowane w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie.

Osiedle nr 14 - Konstytucji 3 Maja II

Zwycięski projekt: Likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie spowalniaczy na ul. Solidarności i ul. Popiełuszki – 75.286,23 zł. . Zadanie będzie realizowane w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie.

Osiedle nr 15 - Polna

Zwycięski projekt: Oświetlenie uliczne na ul. Opłotki – 38.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.

Pozostała kwota w puli osiedla Polna, czyli 10.375,74 zł, zostanie przekazana jako wkład własny do Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie na częściową realizację „Oświetlenia drogi łączącej ul. Gajową z Osiedlem Bajkowym w Jarocinie”.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia