Trwają prace związane z przebudową ul. Kniewskiego i Żużlowej w Witaszycach.

W ramach inwescvtycji na ul. Kniewskiego położona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej na długości 200 m - na odcinku od drogi powiatowej do ul. Rutkowskiego. Zadanie realizuje Zakład Ulic z Jarocina. 

Z kolei ul. Żużlowa w Witaszycach zostanie przebudowana na odcinku blisko 240 m. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej, a po realizacji zadania droga będzie funkcjonować jako ciąg pieszo-jezdny. Wykonawcą inwesctycji jest Zakłąd Ulic z Jarocina. 

To jednak nie jedyne inwesctycje drogowe gminy w tym roku w Witaszycach. Przypomnijmy, że zakończyły się prace na ul. Podlesie i Marcina. Kilka dni temu został przekazany także plac budowy pod przebudowę ul. Ceglanej. Inwestycja będzie polegała na zmianie nawierzchni jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową na odcinku od posesji nr 6 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Zakrzewa. Przebudowie poddany zostanie blisko 300-metrowy odcinek ulicy. Poza tym na istniejącym chodniku założona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej, wymianie poddane zostaną też obrzeża oraz krawężnik. Na zjazdach przełożona zostanie trylinka. Inwestycję na zlecenie gminy wykona firma Marzyński z Jarocina. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia