2,4 mln zł dotacji unijnej otrzymało Muzeum Regionalne w Jarocinie na realizowany wspólnie z gminą Jarocin projekt, w ramach którego powstanie nowy amfiteatr i nowa wystawa stała w Pałacu Radolińskich. Pracom konserwatorskim i zabezpieczającym zostaną poddane także ruiny kościoła św. Ducha. Łącznie na ten cel muzeum pozyskało z UE prawie 7,5 mln zł.

Na początku roku muzeum otrzymało w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ ponad 5 mln zł dotacji w odpowiedzi na wniosek złożony wspólnie z gminą Jarocin. - Wnioskowana kwota wynosiła prawie 7,5 mln zł, jednak wtedy w programie unijnym nie było wystarczającej ilości środków, aby udzielić nam pełnego dofinansowania. Zaznaczono jednak, że jesteśmy pierwsi w kolejce do zwiększenia dofinansowania. Dziś dotarła do nas ta radosna nowina, że zarząd województwa przyznał na wspólny muzealno-gminny projekt dodatkowe 2,4 mln zł, co oznacza, że udało nam się pozyskać łącznie na to zadanie 7,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej – wyjaśnia zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak.

W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone przetargi na remont wnętrz Pałacu Radolińskich i budowę amfiteatru oraz konserwację ruin kościoła pw. św. Ducha. W wyremontowanych wnętrzach na parterze pałacu powstanie nowa wystawa stała muzeum. - Projekt aranżacji opracowała firma New Amsterdam z Krakowa, która jest współtwórcą wielokrotnie nagradzanych i docenianych przez turystów wystaw w podziemiach krakowskiego rynku dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa czy w Muzeum Emigracji w Gdyni. Nowa ekspozycja w ośmiu strefach tematycznych, w umiejętny sposób połączy wszechobecne dziś multimedia z najważniejszą w muzeach wartością oryginalnego eksponatu - zapowiada Sebastian Pluta - dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie.  Hol pałacu zyska nową funkcję, powstanie tam kameralna sala koncertowa, której brakuje w Jarocinie. Podczas remontu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, a aranżacja wystawy zapewni swobodny dostęp i odbiór osobom o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Po sąsiedzku, w miejscu starego amfiteatru powstanie nowy, ale zbudowany w zupełnie innym stylu. Nie będzie dominował nad otoczeniem, ale wkomponuje się w przestrzeń zabytkowego parku. Nie będzie stałej sceny, która w nieistniejącym już obiekcie ulegała ciągłym aktom wandalizmu. Na potrzeby organizowanych wydarzeń w ciągu kilku godzin będą montowane podesty i zadaszenie. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni - minimum betonu”. - W tak urządzoną przestrzeń do organizacji imprez i spędzania czasu wolnego zostaną wkomponowane elementy podkreślające historyczne dziedzictwo tego miejsca, w tym odbywających się tu w latach 80-tych, festiwali muzyki rockowej informuje dyrektor muzeum - Powstanie też nowy, muzyczny plac zabaw, a także publiczne szalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale i mam, chcących chociażby przewinąć niemowlę - dodaje zastępca burmistrza.

Zabytkowe ruiny kościoła św. Ducha już są zaadaptowane na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych i religijnych. Teraz ich mury zostaną poddane konserwacji i zabezpieczeniu. Edukacja muzealna wychodzić będzie poza mury instytucji, do przyległego parku, żeby tam równocześnie opowiadać o historii miejsca i prezentować jego walory przyrodnicze. Zakończenie zadania jest przewidziane na ostatni kwartał 2020 roku.

- Dziś widzimy już efekty działań rewitalizacyjnych w parku, który zaczyna wyglądać jak park, a nie jak busz - zauważa burmistrz Adam Pawlicki. - Prace zostały zaplanowane kompleksowo i obejmują rewaloryzację i pielęgnację zieleni, ale też budowę nowej infrastruktury, sprzyjającej rekreacji, edukacji, ale i udziałowi w działaniach kulturalnych -  dodaje Adam Pawlicki.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Jarocin dla Niepodleglej

Kategorie aktualności

Wydarzenia