Rozpoczęła się budowa łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz ze ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem. Prace I etapu będą kosztować ponad 2 miliony złotych i potrwają do 31 października.

Łącznik będzie miał długość 475,5 metra. Rozpocznie się na ul. Maratońskiej w Jarocinie i pobiegnie do wiaduktu drogowego WD 10 nad drogą ekspresową  S11. Będzie to jezdnia o szerokości zmiennej – od 5 do 6 metrów, ze ścieżką rowerową (od 2,2 do 2,5 metra) i ciągiem pieszo-rowerowym (3,5 metra). Ulica będzie oświetlona nowoczesnymi lampami LED.

Budowa łącznika będzie prowadzona w pasie drogowym dróg gminnych, na terenach prywatnych oraz terenach leśnych. Droga pójdzie częściowo po istniejącym śladzie dróg śródpolnych oraz na trakcie leśnym. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DroBud S.A. z Goliny, a koszt inwestycji to 2.058.326,46 zł . Prace już trwają i mają zakończyć się do 31 października.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia