Trwa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie gminy Jarocin.

Gmina Jarocin przystąpiła do opracowania „Baza emisyjności dla Gminy Jarocin”. Wykonawcą powyższego opracowania jest Firma AT GROUP S.A. W celu realizacji ww. opracowania niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji oraz stworzenie szczegółowej bazy danych o obiektach na terenie Gminy Jarocin, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł niskiej emisji. Celem inwentaryzacji jest pozyskanie danych o rodzaju ogrzewania w budynkach i możliwości zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne. Pozyskane dane pozwolą też na ubieganie się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

W ramach prowadzonej inwentaryzacji wyznaczeni przez AT GROUP S.A. ankieterzy, posługujący się stosownymi upoważnieniami Burmistrza Jarocina, w terminie od października do grudnia bieżącego roku będą odwiedzać właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie Gminy Jarocin. Celem tych wizyt będzie pozyskanie informacji koniecznych do utworzenia bazy danych w formie prawidłowo wypełnianych ankiet. Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.

MIESZKAŃCU SAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ

W celu określenia stanu istniejącego w zakresie systemów ogrzewania, funkcjonujących na terenie Gminy Jarocin, rozpoznania potrzeb mieszkańców, związanych z wymianą dotychczasowych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacją budynków zwracamy się do mieszkańców budynków jednorodzinnych o wypełnienie ankiety.

Ankietę można wypełnić online, w formie do druku można znaleźć tutaj i po wywypełnieniu dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 (Biuro Obsługi Klienta lub pokój nr 49, tam też dostępne są papierowe formularze ankiet). Ankiety będą przyjmowane do dnia 28 listopada 2014 r. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, pok. nr 49 lub pod nr tel. 62 749 95 57, 62 749 95 48.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia