"Wykorzystanie narzędzi marketingu terytorialnego na przykładzie Gminy Jarocin" to tytuł zwycięskiej pracy w konkursie na najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Ziemią Jarocińską. W nagrodę jej autorka Hanna Mączka otrzymała 2 tys. zł przyznane przez burmistrza Jarocina.

Burmistrz Jarocina już po raz XVI ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Ziemią Jarocińską. W tej edycji do konkursu można było zgłaszać prace inżynierskie oraz magisterskie. Corocznie w rywalizacji konkursowej mogą brać udział prace z zakresu ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz innych dziedzin nauki. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie tych prac, które dotyczą problematyki Ziemi Jarocińskiej. W tegorocznej edycji pula nagród finansowych dla laureatów miejsc od I-III została zwiększona do łącznej kwoty 4500 zł.  

Zwycięzcą tegorocznej edycji została Hanna Mączka. Laureatka I miejsca otrzymała nagrodę wysokości 2000 zł. II miejsce zdobyła Anna Gościniak. Na zdobywcę II miejsca czekała nagroda w wysokości 1500 zł. Laureatką III miejsca została Monika Rożek, która otrzymała nagrodę w wysokości 1000zł.  Kapituła konkursowa przyznała też wyróżnienie dla Marty Namysłowskiej.

Zwycięzcy uhonorowani zostali podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie przez I z-cę burmistrza Jarocina Bartosza Walczaka.

 Kapituła konkursowa oceniała następujące prace:

Hanna Mączka

Wykorzystanie narzędzi marketingu terytorialnego na przykładzie Gminy Jarocin

 

Anna Gościniak

Schemat opracowania kartograficznej wizualizacji zabytków w Gminie Jarocin

 

Monika Rożek

Własny potencjał dochodowy gmin w powiecie jarocińskim w latach 2008-2017

 

Marta Namysłowska

Festiwal Muzyczny jako czynnik rozwoju Miasta i Gminy Jarocin

 

Maciej Gierczyk

Analiza i ocena funkcjonowania transportu publicznego na terenie Gminy Jarocin

 
 

Maciej Pluciński

Klub piłkarski Grom Golina i jego rola społeczna w latach 1995-2018

 
 

Karolina Grzeszczak

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych na przykładzie Powiatu Jarocińskiego

 
 

Kaja Tomczak

Przestępstwa drogowe
(na przykładzie orzecznictwa Sądu Rejonowego w Jarocinie w 2018 r.)

 
 

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia