Aktualności

Drużyna SuperW to wolontariusze Szlachetnej Paczki - ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Wiosna", w którym darczyńcy przygotowują paczki dla wybranej przez siebie rodziny z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Chętni do pracy wolontariackiej w mogą zgłaszać się do końca września. Więcej

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski prowadzi konsultacje społeczne w zakresie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju n lata 2014-2020. Konsultacje odbywają się w każdej gminie członkowskiej lidera. W Jarocinie spotkanie takie odbyło się w zeszłym tygodniu, jednak mieszkańcy gminy nadal mogą zgłaszać propozycje działań i projektów, które mogą zostać ujęte w strategii. Więcej

Burmistrz Jarocina ogłosił konkurs na operatora pilotażowego konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu. Oznacza to, że już we wrześniu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły starać się o małe granty w wysokości do 5 tys. zł na zadania w zakresie prowadzenia zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Więcej

Gminny program WYMIE PIEC

Kategorie aktualności

Wydarzenia