Aktualności

Budowa nowych nawierzchni, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż elementów małej architektury to ostatni etap prac, które ruszają w Parku Radolińskich. Teren parku przekazany został wykonawcy 12 maja, a wszystkie prace rewitalizacyjne zrealizowane zostaną do końca kwietnia przyszłego roku. Więcej

W ramach Programu EOG – Rozwój Lokalny wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty na kompleksowe projekty rozwojowe. Jarocin stoi przed dużą szansą nie tylko na pozyskanie ogromnych środków finansowych, ale przede wszystkim na wypracowanie kompleksowego Planu Rozwoju Miasta, który będzie zawierał konkretne działania do zrealizowania przez najbliższe kilkanaście lat. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia