Aktualności

Rozpatrzenie uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarocinie będzie jednym z punktów porządku obrad zaplanowanej na 27 marca br. sesji Rady Miejskiej w Jarocinie. Jeśli uchwała spotka się z aprobatą rajców, to jednostka będzie prowadziła dotychczasową działalność do 30 czerwca, czyli do zakończenia procesu likwidacji. Docelowo straż ma zostać umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Więcej

Dobiegają końca zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach pomocniczych gminy Jarocin. Przewodniczących i zarządy osiedli na czteroletnią kadencję wybiorą mieszkańcy jeszcze pięciu jarocińskich osiedli. Początek każdego z zebrań o godzinie 18:00. Więcej

Wyznaczone zostały terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami byłych już sołectw w Jarocinie. Gmina Jarocin przystąpiła do działań mających na celu odtworzenie jarocińskich osiedli niezwłocznie po zeszłotygodniowym wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę gminy Jarocin na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z sierpnia 2014 roku i jednocześnie uznał za podjęte z naruszeniem prawa i nie podlegające wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia sołectw na terenie miasta. Więcej

Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę gminy Jarocin na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z sierpnia 2014 roku i jednocześnie uznał za podjęte z naruszeniem prawa i nie podlegające wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia sołectw na terenie miasta. Sąd uznał także, że brak jest precyzyjnych definicji jednostek pomocniczych, jakim są sołectwa. Więcej

Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia