Termin:
Miejsce: Kamienica Kultury. Rynek 17, 63-200 Jarocin.


„Nad spiż trwalsze, czyli o wielkopolskich wydawnictwach i wydawcach do 1939 roku” – to tytuł wykładu, który w Jarocinie wygłosi dr hab. Artur Jazdon.

W swoich rozważaniach nad dziedzictwem kulturowym Wielkopolski autor zatrzymuje się nad historią ruchu wydawniczego, począwszy od pierwszej drukowanej na naszych ziemiach książki, do roku 1939. Analizuje wybrane przez siebie najważniejsze działania wydawnicze, wskazuje na określone instytucje lub osoby zaangażowane w tę aktywność. Omawia m.in. działalność wydawniczą wielkich mecenasów początku XIX wieku: Tytusa Działyńskiego, Edwarda Raczyńskiego, później - Jana Konstantego Żupańskiego oraz Księgarni Św. Wojciecha.

Wykład odbędzie się w Jarocinie w Kamienicy Kultury – Rynek 17 - 12 grudnia (czwartek) o godz. 17.00. Organizatorem spotkania są: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.

Projekt Dziedzictwo Wielkopolski, w ramach którego odbędzie się prelekcja,ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

 

Dr hab. Artur Jazdon ukończył studia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM (1979) oraz studia podyplomowe na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1981). W 2013 roku uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia (Uniwersytet Śląski). Od 1979 roku jest pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Odbył staże w bibliotekach krajowych i zagranicznych (m.in. Brno, Berlin, Bayreuth,  Leeds, Ryga). Jest autorem siedmiu książek i ponad 120 artykułów z zakresów: historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa; historii bibliotek; bibliotekarstwa; organizacji i zarządzania bibliotek; polityki kadrowej w bibliotekach; finansowania nauki i bibliotek; komputeryzacji bibliotek i procesów bibliotecznych. Redaktor naczelny rocznika „Biblioteka”. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo