Zagospodarowanie przestrzenne

  • Drukuj

 

 System informacji przestrzennej - e-MAPA

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY JAROCIN:
Uchwała Nr LVI/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 r.
Załączniki:  OPIS

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MPZP obszaru położonego na północ od ulicy Glinki

Zatwierdzony uchwałą nr XXXV/321/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 256, poz. 4677.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocina

Zatwierdzony uchwałą nr XLV/423/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 września 2009 r. Nr 166, poz. 2827.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego  na obszarze miasta Jarocina     

Zatwierdzony uchwałą Nr LXI/569/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 174, poz. 3268.

Załączniki:   OPIS

 

 

MPZP terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego w mieście Jarocinie – I ETAP

Zatwierdzony uchwałą nr XVIII/228/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2015 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6590

Załączniki: OPIS

 

MPZP tereu położonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina

Zatwierdzony uchwałą nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 września 2011 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 października 2011 r. Nr 278, poz. 4445.

Załączniki:   OPIS

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina – I ETAP

Zatwierdzony uchwałą nr XXXI/363/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. dnia 9 maja 2016 r. Poz. 3241

 

Załączniki: OPIS

 

MPZP na obszarze gminy Jarocin, wieś Witaszyce

Zatwierdzony uchwałą nr XLII/438/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 sierpnia 2001 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 lipca 2003 r. Nr 121, poz. 2233.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP wsi Mieszków, gmina Jarocin, dla działek nr 13/1 i nr 13/2

Zatwierdzony uchwałą nr XII/179/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 807.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP wsi Mieszków, gmina Jarocin, dla działek nr 13/1 i nr 13/2

zatwierdzony uchwałą nr XII/180/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 808.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP wsi Roszków, gmina Jarocin, dla działki nr 83/1

Zatwierdzony uchwałą nr XII/181/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 809.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP wwsi Tarce, gmina Jarocin, dla działki nr 187/4

zatwierdzony uchwałą nr XII/182/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 810.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP wsi Wilkowyja, gmina Jarocin, dla działki nr 54/2

Zatwierdzony uchwałą nr XII/183/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 811.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 9/2, nr 156/2, nr 156/3, nr 156/4, nr 156/5, nr 156/6, nr 156/7, nr 156/8, nr 159, nr 160/3, nr 161, nr 162/1, nr 169 i nr 176/1

Zatwierdzony uchwałą nr XXI/315/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 września 2004 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 października 2004 r. Nr 151, poz. 3164.

Załączniki:   OPIS

 

MPZP wsi Cielcza, gmina Jarocin, dla działek nr 253, nr 254/1, nr 254/2, nr 254/3, nr 254/4, nr 254/5, nr 255, nr 256, nr 257/3, nr 258/1, nr 259/3 i nr 260

Zatwierdzony uchwałą nr XVIII/273/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5129.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Golina, gmina Jarocin, dla działki nr 14

Zatwierdzony uchwałą nr XVIII/274/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5130.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 64/3, nr 64/4, nr 65/15, nr 65/16, nr 66/35 i nr 66/38

zatwierdzony uchwałą nr XVIII/275/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5131.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Golina, gmina Jarocin, dla działki nr 71

zatwierdzony uchwałą nr XVIII/276/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5132.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Witaszyczki , gmina Jarocin, dla działek nr 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129 i 135/3

zatwierdzony uchwałą nr XVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5133.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla działek nr 894 i nr 895

Zatwierdzony uchwałą nr XXVII/432/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 listopada 2005 r. Nr 163, poz. 4366.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Witaszyczki, gmina Jarocin, dla działek nr 167/1 i 167/2

Zatwierdzony uchwałą nr XXVII/434/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 listopada 2005 r. Nr 163, poz. 4367.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP w  obrębach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

Zatwierdzony uchwałą nr XV/164/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2007 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 marca 2008 r. Nr 31, poz. 642.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla działek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34

Zatwierdzony uchwałą nr XII/231/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2008 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 65, poz. 1275.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP terenu położonego na południowy-zachód od miejscowości Cząszczew, w obrębie geodezyjnym Osiek-Cząszczew, gmina Jarocin:

Zatwierdzony uchwałą nr XXIX/269/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2008 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 137, poz. 2511.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP terenu położonego na zachód od miejscowości Osiek, w obrębie geodezyjnym Osiek-Cząszczew, gmina Jarocin

zatwierdzony uchwałą nr XXIX/270/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2008 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 137, poz. 2512.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 65/17, nr 65/28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36

Zatwierdzony uchwałą nr XLI/371/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 marca 2009 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2009 r. Nr 131, poz. 2152.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin,  dla działek nr 539/1, nr 348 i nr 540:

Zatwierdzony uchwałą nr LVIII/540/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2010 r.

ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 123, poz. 2330.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 położonych w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin:

Zatwierdzony uchwałą Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 sierpnia 2010 r. Nr 160, poz. 3040.

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP w obrębie geodezyjnym Potarzyca, gmina Jarocin

Zatwierdzony uchwałą Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 maja 2011 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 lipca 2011 r. Nr 195, poz. 3074

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP w obrębie geodezyjnym Cielcza, gmina Jarocin 

Zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/172/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 grudnia 2011 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2 marca 2012 r., poz. 1161

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP w obrębie geodezyjnym Golina, gmina Jarocin

Zatwierdzony uchwałą Nr LIV/346/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2013 r.

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28 marca 2013 r., poz. 2538,

wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.196.2013.18 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności § 22 ust. 2 pkt 4 ww. uchwały

Załączniki:   OPIS

 

 MPZP terenu położonego pomiędzy ul. Poznańską, Szkolną i Jarocińską we wsi Cielcza,

gmina Jarocin

Zatwierdzony uchwałą Nr LXXXIV/538/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2014 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 24 lipca 2014 r., poz. 4192
Załączniki:   OPIS

 

 MPZP terenu położonego w rejonie ul. Dworcowej i Stramnickiej we wsi Mieszków, gmina Jarocin
Zatwierdzony uchwałą Nr LXXXIV/539/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2014 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28 lipca 2014 r., poz. 4241
Załączniki:   OPIS

Konsultacje Spoeczne
Rewitalizacja Budet Obywatelski Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA wez paragon ze soba

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy