Akty USC

  • Drukuj

SPORZĄDZENIE AKTU (REJESTRACJA) URODZENIA

WYMAGANE DOKUMENTY I DRUKI:

Pisemne zgłoszenie (wg formularza) wystawione przez lekarza, położną
lub zakład opieki zdrowotnej oraz niezbędne dokumenty wymagane do
przedstawienia przez osobę zgłaszającą urodzenie dziecka.

Urząd Stanu Cywilnego Ratusz - pokój nr 2

Pracownik prowadzący:

Lucyna Mielcarek e-mail: lucyna.mielcarek@jarocin.pl

Marta Krzymińska tel.: 62 747 23 05 e-mail: marta.krzyminska@jarocin.pl


SPORZĄDZENIE AKTU (REJESTRACJA) ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA – DLA MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKIEM CYWILNOPRAWNYM

Terminy ślubów cywilnych w roku 2016

WYMAGANE DOKUMENTY I DRUKI:

Zaświadczenie od duchownego, przed którym zawierany był związek
małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego
związku wyznaniowego wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez
kierownika USC stwierdzającym brak okoliczności wyłączających
zawarcie związku małżeńskiego.

Urząd Stanu Cywilnego Ratusz - pokój nr 2

Pracownik prowadzący:

Lucyna Mielcarek e-mail: lucyna.mielcarek@jarocin.pl

Marta Krzymińska tel.: 62 747 23 05 e-mail: marta.krzyminska@jarocin.pl


SPORZĄDZENIE AKTU (REJESTRACJA) ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY I DRUKI:

Karta zgonu lub pisemne zgłoszenie przez organ państwowy, jeżeli
okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przez organ
państwowy.

Urząd Stanu Cywilnego Ratusz - pokój nr 2

Pracownik prowadzący:

Lucyna Mielcarek e-mail: lucyna.mielcarek@jarocin.pl

Marta Krzymińska tel.: 62 747 23 05 e-mail: marta.krzyminska@jarocin.pl


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy