Cyfrowa szkoła

 • Drukuj

    Program „Samorządowe Szkoły Cyfrowe” jest adresowany nie tylko do placówek oświatowych, ale także do innych samorządów.  Jego celem jest podnoszenie jakości pracy szkoły w różnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia, opieki i wychowania, a także organizacji i zarządzania szkołą. Podnoszenie jakości pracy szkoły jest tu rozumiane w warstwie teoretycznej, najogólniej rzecz ujmując, przede wszystkim jako szukanie najlepszych rozwiązań w szczególności w edukacji.

    Rozwiązania przyjęte dla realizacji programu „Samorządowe Szkoły Cyfrowe” odnoszą się do kilku wymienionych poniżej sfer: nowoczesna technologia (tu w szczególności infrastruktura teleinformatyczna), metodyka nauczania, która umożliwi opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów (tu ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, programowanych i eksponujących). Program „Samorządowe Szkoły Cyfrowe” zakłada także wykorzystanie w praktyce nieodpłatnych materiałów (e-dziennik), które funkcjonują już na rynku edukacyjnym, a także tych, które mają pojawić się w przyszłości, np. e-podręczniki. Docelowo wszystkie materiały edukacyjne będą znajdować się na cyfrowej platformie edukacyjnej, do której bezpłatny dostęp będzie miał każdy nauczyciel i każdy uczeń. Platforma edukacyjna, którą gmina zaoferuje placówkom edukacyjnym, będzie także dawała możliwość zamieszczania na niej materiałów przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela.

    Platforma e-learningowa będzie działać w środowisku nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępnych przez przeglądarkę internetową. Ponieważ program  „Samorządowe Szkoły Cyfrowe” jest także adresowany do innych podmiotów,  gmina Jarocin podjęła w celu jego realizacji współpracę z Poznańskim Centrum Super-Komputerowo Sieciowym, które jest partnerem technologicznym w przygotowaniu e-podręcznika, oraz z firmą INTEL. W ramach projektu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs dla szkół (publicznych i niepublicznych) pn. „Samorząd dla szkół”. W wyniku konkursu nagrodzone zostały dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie i Niepubliczna Szkoła w Bachorzewie (wymienione szkoły otrzymają odpowiednio 40 i 20 przenośnych komputerów o łącznej wartość ok. 100 tys. zł.).

 

    W dniu 14 listopada 2012 r. gmina Jarocin ogłosiła przetarg na „Zakup, dostawę i montaż sprzętu zarządzającego siecią bezprzewodową w szkołach”. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu zarządzającego siecią bezprzewodową w wyszczególnionych szkołach.

 

Ogłoszony przetarg został skierowany do następujących placówek:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie
 2. Zespół Szkół nr 3 w Jarocinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie
 4. Szkoła Podstawowa w Mieszkowie   
 5. Szkoła Podstawowa w Witaszycach 
 6. Zespół Szkół w Cielczy
 7. Zespół Szkół w Wilkowyi
 8. Szkoła Podstawowa w Golinie          
 9. Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
 10. Gimnazjum w Witaszycach   

 

     Powyższy wykaz placówek świadczy o tym, że przetarg nie jest adresowany jedynie do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jarocin, ponieważ w budynku Szkoły Podstawowej w Golinie uczą się zarówno uczniowie szkoły podstawowej (publicznej), jak i Niepublicznego Gimnazjum w Golinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie, a więc już na pierwszym etapie realizacji projektu "Samorządowe Szkoły Cyfrowe" zostały uwzględnione placówki publiczne, jak i niepubliczne.  

               Realizacja programu  rozpoczęła się w 2012 roku. Założenia „Samorządowych Szkół Cyfrowych”  zostały omówione na naradzie dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych z gminy Jarocin z zastępcą burmistrza Jarocina – Hanną Szałkowską. W naradzie, podczas której zastępca burmistrza Hanna Szałkowska zaprezentowała dyrektorom szkół e-learningową platformę cyfrową oraz ogólne zasady korzystania z niej, uczestniczyli dyrektorzy wszystkich placówek z terenu gminy.

 

 

 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy