Numery telefonów do Urzędu Miejskiego w Jarocinie

  • Drukuj

 

SEKRERTARZ GMINY - (62) 74 99 506

SKARBNIK GMINY - (62) 74 99 586

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI  - DYREKTOR WYDZIAŁU (62) 74 99 508

KANCELARIA BURMISTRZA - SEKRETARIAT (62) 74 99 502, (62) 74 99 503

KANCELARIA BURMISTRZA - PROMOCJA (62) 74 99 509, (62) 74 99 511

KANCELARIA BURMISTRZA - RADA MIEJSKA (62) 747 34 29

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - KIEROWNIK REFERATU (62)74 99 622

Działalność gospodarcza (62) 74 99 620

Dowody osobiste, zameldowanie (62) 74 99 626

Urząd Stanu Cywilnego – Ratusz  (62) 747 23 05

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – ul. Kościuszki 15 a (62) 747 28 54

WYDZIAŁ FINANSÓW  - DYREKTOR WYDZIAŁU (62)74 99 586

Podatki i opłaty lokalne (62) 74 99 580

Księgowość budżetowa (62) 74 99 593

WYDZIAŁ ROZWOJU - DYREKTOR WYDZIAŁU (62) 74 99  549

Gospodarka odpadami komunalnymi (62) 74 99 546

Gospodarka mieszkaniowa, lokale, budynki (62) 74 99 553

Zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe (62) 74 99 554 

Warunki zabudowy (62) 74 99 555

Podziały nieruchomości (62) 74 99 550

Inwestycje celu publicznego (62) 74 99 556

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH  - DYREKTOR WYDZIAŁU (62) 74 99 662

Oświata - 9620 74 99 666

Kultura - (62) 74 99 665

Sport - (62) 74 99 664

Zdrowie - (62) 74 99 663

STANOWISKO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (62) 74 99 515

RATUSZ - RYNEK

KANCELARIA BURMISTRZA - RADA MIEJSKA (62) 747 34 29

URZĄD STANU CYWILNEGO (62) 747 23 05

 

 


Budzet Obywatelski
Obywatel.pl Punkt potwierdzajcy profil zaufany

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy