Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie

  • Drukuj

 

NAZWISKO I IMIĘ

STANOWISKO

NR TELEFONU

BIURO

Urząd Miejski

(62) 74 99 650

Sekretariat Burmistrza

(62) 74 99 600

32

Martuzalski Stanisław

Burmistrz

(62) 74 99 600

33

Szałkowska Hanna

I Zastępca Burmistrza

(62) 74 99 600

34

Kostka Mikołaj

II Zastępca Burmistrza

(62) 74 99 600

31

Łyskawińska  Aldona

Sekretarz Gminy

 (62) 74 99 506

36

Łoszyk Katarzyna

Skarbnik Gminy

(62) 74 99 586

59

 

KANCELARIA   (62) 74 99 500

Gryska Mariusz

Dyrektor Kancelarii

(62) 747 36 83

Ratusz

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  

Matuszak Lidia

 

Biuro Obsługi Klienta

(62) 74 99 500

(62) 74 99 501

Parter

KANCELARIA

Ostach Monika

Sekretariat

(62) 74 99 502

32

Łysiak Sandra

Sekretariat

(62) 74 99 503

32

BIURO PROMOCJI GMINY ( 62) 74 99 511

Orszulak Tymoteusz

Promocja gminy, współpraca

z zagranicą

(62) 74 99 509

(62) 74 99 508

39

Bartkowiak Ewelina

Współpraca z mediami

(62) 74 99 511

WYDZIAŁ INFORMATYZACJI I ADMINISTRACJI

Grzelczak Renata

Dyrektor Wydziału

( 62 ) 74 99 504

35

Trześniewska Anna

Sprawy kadrowe, sprawy dotyczące szkoleń

 (62) 74 99 505

35

Pawełczyk Jarosław

Siliński Sławomir

Sprawy informatyczne

(62) 74 99 507

37

Grygiel Małgorzata

Sprawy dotyczące funkcjonowania Urzędu

(62) 74 99 512

(62) 74 99 513

64

Lewkuń-Kałużna Katarzyna 

Wachowiak Ryszard

Konserwatorzy

(62) 74 99 518

Piwnica

Glapa Iwona

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kaniewska Magdalena

Kaczmarek Dominika

Zamówienia publiczne

(62) 74 99 514

64

STANOWISKO KONTROLI I AUDYTU

Świderska Katarzyna

Kontrola JST

(62) 74 99 515

54

Pluta Józefa

Rogowska Agnieszka

WYDZIAŁ FINANSÓW   (62) 74 99 580

Łoszyk Katarzyna

Dyrektor Wydziału

(62) 74 99 586

59

 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Józefiak Violetta

Główny specjalista

(62 74 99 583

60

Stysiak Hanna

Podatek od nieruchomości – miasto Jarocin, podatek od nieruchomości osoby prawne

(62) 74 99 580

60

Bachorz Donata

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – gmina, księgowość budżetowa, zaświadczenia

(62) 74 99 582

60

Jezierski Przemysław

Gogulski Andrzej

Księgowość podatkowa, osoby prawne, oplata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

(62) 74 99 581

(62) 74 99 597

60

Chyba Mirosława

Księgowość podatkowa, egzekucja podatkowa

(62) 74 99 584

60

Idzikowska Monika

(62) 74 99 585

60

 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Kaźmierczak Iwona

Główny specjalista

(62) 74 99 592

57

Kaczmarek Elżbieta

Rozliczenia, płatności

(62) 74 99 588

58

Świdurska Marzena

Sprawozdawczość

(62) 74 99 589

58

Sieradzka Iwona

Fundusz sołecki

(62) 74 99 590

58

Mikołajczyk Magdalena

Księgowość jednostki

(62) 74 99 593

57

Kubiak Maria

VAT, wydatki strukturalne

(62) 74 99 591

57

Różewska Katarzyna

Księgowość organu

(62) 74 99 595

56

Mikołajczyk Grażyna

Płace

(62) 74 99 596

56

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH     (62) 74 99 620

Regulski Zdzisław

Dyrektor Wydziału

(62) 74 99 622

53

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Szymczak Agnieszka

Sprawy działalności gospodarczej (ewidencja, zezwolenia, licencje)

(62) 74 99 620

52

Pantofel Elżbieta

(62) 74 99 621

52

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Sieradzka Urszula

Sprawy mieszkaniowe, wyborcze, sołeckie i osiedlowe.

(62) 74 99 623

41

Różańska Hanna

Dowody osobiste

(62) 74 99 624

42

Idziaszek Małgorzata

 

Sprawy ewidencji ludności i wyborców, zbiórek i zgromadzeń

 

(62) 74 99 625

 

42

Michalska Teresa

(62) 74 99 626

Marek Monika

Kierownik Kancelarii Tajnej, sprawy wojskowe i dotyczące odznaczeń

(62) 74 99 634

42

Kancelaria tajna

(62) 74 99 635

43

GMINNE  CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

Schreiber Wiesław

Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

(62) 74 99 628

GCZK

Sieradzka Aleksandra

Sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej

(62) 74 99 629

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI     (62) 74 99 540 

Leśniak Marcin

Dyrektor  Wydziału

(62) 74 99 545

51 

Godniak Beata

Plany Rozwoju Lokalnego

Oświetlenie uliczne, energia

(62) 74 99 541

(62) 74 99 559

50 

Dropik Maria

 

Drogi – zajęcie pasa drogowego, lokalizacja urządzeń i zjazdów

(62) 74 99 540

50 

Kujawa Hubert

Drogownictwo

(62) 74 99 542

51 

Orłowski Michał

Oczyszczanie Gminy, zieleń miejska

(62) 74 99 543

51 

Weber-Jankowska Magdalena

Inwestycje, środki unijne

(62) 74 99 544

51 

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, PLANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA  ( 62) 74 99 557

Danielczyk  Romana

Dyrektor Wydziału

(62) 74 99 549

47 

Magnowski Emil

Zastępca Dyrektora

(62) 74 99 548

46 

 

Banaszak Weronika

Liberek Justyna

Gospodarka odpadami

(62) 74 99 546

(62) 74 99 560

45

Kmiecik Romana

Gospodarowanie zasobami Miasta, użytkowanie wieczyste przekształcenia, zbycia

(62) 74 99 550

48

Zielińska Daria

Ewidencja zasobów Miasta i Gminy; dzierżawa, najem, użyczenie, renta planistyczna, trwały zarząd

(62) 74 99 551

48

Forszpaniak Iwona

Gospodarowanie zasobami Gminy, użytkowanie wieczyste przekształcenia, zbycia

(62) 74 99 552

48

Kałmucki Wacław

Rolnictwo; zezwolenia na usuwanie drzew, krzewów, odpady

(62) 74 99 547

41

Łuczak Halina

Gospodarka mieszkaniowa, lokale, budynki

(62) 74 99 553

48

Rzepa Bartłomiej

Planowanie; zagospodarowanie przestrzenne, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie

(62) 74 99 554

49

Midor-Maciejak  Małgorzata

Warunki zabudowy; zagospodarowanie terenu; inwestycje celu publicznego-decyzje

(62) 74 99 555

49

Dziewiątka Krzysztof

(62) 74 99 556

49

Gruszczyńska – Minta Michalina

Uwarunkowanie środowiskowe, raporty, oceny dostępności do informacji o środowisku

(62) 74 99 557

49

Kochanowska Marta

Podziały i numeracja nieruchomości

(62) 74 99 558

49

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH  (62) 74 99 660

Kubacka Bożena

 Dyrektor Wydziału

(62) 74 99 662

62

Mocek Kamila

Oświata; refundacja kosztów przysposobienia zawodowego młodocianych

(62) 74 99 660

61

Zawal – Przepióra Renata

Oświata; awans zawodowy nauczycieli; sprawy kadrowe dyrektorów jednostek; sprawozdawczość oświatowa

(62) 74 99 661

61

Marcinkowski Zenon

Rozwiązywanie problemów uzależnienia, profilaktyka zdrowotna, ewidencja gospodarstw agroturystycznych, współpraca

z organizacjami pozarządowymi

(62) 74 99 663

63

Błaszczyk Elżbieta

Sport, współpraca z organizacjami pozarządowym. Kontrola dotacji.

(62) 74 99 664

63

Tanaś Katarzyna

Kultura, turystyka. Współpraca

z organizacjami pozarządowymi. Kontrola dotacji. Imprezy masowe.

(62) 74 99 665

63

Warzywoda Paulina

 

Budżet i inwestycje WOSS, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.

(62) 74 99 666

65

Wieruszewska Magdalena

Współpraca z organami pomocniczymi; programy pomocowe

(62) 74 99 667

65

RATUSZ

       KANCELARIA   

Gryska Mariusz

Dyrektor Kancelarii

(62) 747 36 83

Ratusz

Knypińska Joanna

Wardeńska Agnieszka

Bruchal-Bąk Karolina

Obsługa Komisji i Sesji Rady Miejskiej

(62) 747 34 29

Ratusz

URZĄD STANU CYWILNEGO

Mielcarek Lucyna

Kierownik USC

 

(62) 747 23 05

 

Ratusz

Krzymińska Marta

Sprawy rejestracji stanu cywilnego

Wiertelak Dorota

 


Wyszukiwarka

Najnowsze inwestycje

Najnowsze inwestycje

Wiadomości wyborcze

Wiadomości wyborcze

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy