Opłaty i stawki

  • Drukuj

Tutaj mogą Państwo pobrać  blankiet wpłaty oraz wzór jego wypełnienia 

pdf

  


 

STAWKI

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

1. W przypadku, gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny, ustala się stawkę w wysokości:
- 9 zł od mieszkańca – dla nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 2 osoby,
- 8 zł od mieszkańca – dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby,
- 7 zł od mieszkańca – dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby,
- 6zł od mieszkańca – dla nieruchomości zamieszkałej przez powyżej 4 osoby

 

2.Stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy mieszkaniec 

nie zbiera odpadów w sposób selektywny, ustala się w wysokości 18 zł od mieszkańca.

 DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny:

POJEMNIK                          SELEKTYWNE                                    NIESELEKTYWNY

  60 l                                        8,50 zł/pojemnik                             16,00 zł/pojemnik

 80 l                                        11,00 zł/pojemnik                          21,00 zł/pojemnik

110 l                                      15,50 zł/pojemnik                          29,00 zł/pojemnik

120 l                                      17,00 zł/pojemnik                          32,00 zł/pojemnik

240 l                                      33,50 zł/pojemnik                         63,00 zł/pojemnik

1100 l                                    58,00 zł/pojemnik                          108,00 zł/pojemnik

5000 l                                    262,50 zł/pojemnik                        491,00 zł/pojemnik

7000 l                                    367,50 zł/pojemnik                        688,00 zł/pojemnik

 

 4. Cennik opłat świadczonych przez ZGO Sp. z o.o. na zakładzie

 


Gminny program WYMIE PIEC
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy