Ogłoszenia

  • Drukuj

2018-12-14

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do zbycia w formie aportu.  

Szczegóły tutaj

2018-12-10

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 5/2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

2018-12-06

Informacja Burmistrza Jaroicna - dot. nieruchomości budynkowej przeznaczonej do oddania w najem na czas określony 

2018-11-27

Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Jaraczewo,   Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego
w Radlinie w roku 2019

2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 2/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.


2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 1/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 23 listopada 2018 r.

2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 3/2018 z zakresu oświaty i wychowania z dnia 23 listopada 2018 r.


2018-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert 4/2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23 listopada 2018 r.

2018-11-23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2019 r.

2018-11-20

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do zbycia położonej w Jarocinie Obręb Bogusław - Kopernika oraz przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Jarocinie ul. Wojska Polskiego

Szczegóły tutaj

2018-10-09

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 9 października 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCIprzeznaczone do zbycia położone w Jarocinie ul. Leszczyce.

Szczegóły tutaj

2018-08-29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie

2018-08-28

Rozstrzygnięcie konkursu pn. Organizacja w Jarocinie oraz udział w zawodach sportowych i współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportu drużyn seniorów na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich

2018-08-24

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI gruntowych położonych w Jarocinie, zabudowanych stacjami transformatorowymi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki ENERGA – OPERATOR S.A.

Szczegóły tutaj

2018-08-14

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina – II ETAP, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2018-08-02

Organizacja w Jarocinie oraz udział w zawodach sportowych i współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportu drużyn seniorów na min. czwartym poziomie rozgrywek ogólnopolskich

2018-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin.

Szczegóły tutaj

2018-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin.

Szczegóły tutaj

2018-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Jarocin.

Szczegóły tutaj

2018-07-31

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Powstańców Wlkp.

Wykaz tutaj

2018-07-20

Otwarty konkurs ofert: POMOC SPOŁECZNA - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie

2018-07-12

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz tutaj

2018-06-27

Zawiadamienie o przystąpieniu przez Komisję powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego do procedury przyjmowania wniosków od rolników poszkodowanych klęsą suszy w 2018 roku 

Wniosek o oszacowanie szkód

2018-06-21

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Cielczy oraz WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Jarocinie ul. Magnoliowa – Długa

Szczegóły tutaj

2018-06-19

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mieszkowie oraz WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Cielczy

Szczegóły tutaj

2018-05-15

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY nieruchomości gruntowych położonych: w Potarzycy przy ul. Wyzwolenia oraz w Wilczyńcu przeznaczonych do zbycia w formie aportu.

Szczegóły tutaj

2018-04-25

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. sporządzenia planu miejscowego.

Szczegóły tutaj

2018-04-23

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj

2018-04-23

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Wykaz tutaj

2018-04-13

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Ługi.

Wykaz tutaj

2018-04-09

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do zbycia w formie aportu.

Wykaz tutaj

2018-04-09

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Wykaz tutaj

2018-04-04

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 04 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 Wykaz tutaj

2018-03-22

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Radlin WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Witaszyce WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie
ul. Magnoliowa - Długa

Wykaz tutaj

2018-03-20

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Wilkowyja WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Łuszczanów WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Golina – ul. Zakrzewska WYKAZ nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Mazurska

Wykaz tutaj

2018-03-15

Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej

2018-03-15

Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2018

2018-03-14

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 14 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz tutaj

2018-03-13

INFORMACJA BURMISTRZA JAROCINA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

2018-03-09

Rekrutacja na staże w Urzędzie Miejskim w Jarocinie na rok 2018

2018-03-09

Informacja Burmistrza Jarocina o oddaniu w najem nieruchomości przy ul. Waryńskiego 5 w Jarocinie. 

2018-03-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2018-03-05

Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim

2018-03-02

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 Wykaz tutaj

2018-02-15

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 15 lutego 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie aportu położonej w Jarocinie oraz WYKAZ nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do zbycia w formie aportu.

 Wykaz tutaj

2018-02-08
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertOrganizowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną m. in. biegi, spacery nordic walking, rekreacja

2018-02-08

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert: Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2018

2018-01-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja kultury i historii Małej Ojczyzyny oraz kreowanie produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

2018-01-30

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia w formie aportu, położonych w Golinie, Witaszycach oraz w Jarocinie.

Wykazy tutaj

2018-01-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację i współorganizację projektów artystycznych, w tym festiwali, koncertów, wydarzeń jubileuszowych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim

2018-01-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organziację interdyscyplinarnych form edukacji artystyczno-kluturalnej

2018-01-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

2018-01-16

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami)  użytkownicy wieczyści nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanych na te cele mogą składać wnioski o udzielenie w 2018 roku bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 1 marca 2018 r.

Druki wniosku o udzielenie bonifikaty można odbierać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów pokój nr 48 oraz dostępne są na stronie internetowej www.jarocin.pl

Wnisek tutaj

2018-01-05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - obsługa i realizacja powszechnego programu nauki pływania klas drugich szkół podstawowych w roku 2018 

2018-01-05 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - prowadzenie szkolenia sportowego w ramach III ligi piłki nożnej

2018-01-05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie

2017-12-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadanie: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin:  Jarocin, Jaraczewo,   Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2018

2017-12-29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze zwykłe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze specjalistyczne

2017-12-18

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert - upowszechnianie wiedzy i organziacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży

2017-12-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCIprzeznaczone do zbycia w drodze aportu położone w Kątach i Mieszkowie 

Szczegóły tutaj

2017-12-04

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2018 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 04 grudnia 2017 r.

2017-12-01

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na 2018  

2017-11-29

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym Konkursie ofert nr I/2018 na wspieranie realizacji zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia

2017-11-29

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na 2018 r. z zakresu pomocy społecznej z dnia 29 listopada 2017 r.

Szczegóły tutaj

2017-11-21

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 21.11.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele poprawy warunków zagospodarowania terenu.

Szczegóły tutaj

2017-10-31

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 31.10.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne.

Szczegóły tutaj

2017-10-31

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 31.10.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w użyczenie na cele prowadzenia szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "ANTONIO" z siedzibą ul. Franciszkańska 3, 63-200 Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-10-31

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 31.10.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele poprawy warunków zagospodarowania terenu.

Szczegóły tutaj

2017-10-24

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 24 października 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Witaszycach.

Szczegóły tutaj

2017-10-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 11 października 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Jarocinie ul. Węglowa.

Szczegóły tutaj

2017-10-11

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2017-09-21

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, gmina Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-09-21

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 21 września 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do przekazania w formie aportu położonej w Łuszczanowie.

Treść wykazu tutaj

2017-09-19

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  19.09.2017r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Mieszkowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne.

Treść wykazu tutaj

2017-09-08

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 8 września 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do przekazania w formie aportu położonej w Radlinie.

Treść wykazu tutaj

2017-09-07

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  7.09.2017r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przy ul. Kwiatowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele poprawy warunków zagospodarowania terenu.

Treść wykazu tutaj

2017-08-23

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCIprzeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Kurpiowska

Treść wykazu tutaj

2017-08-21

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na zadanie: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie 

2017-08-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonej w Cielczy.

Treść wykazu tutaj

2017-08-04

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 3.08.2017r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Mieszkowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne.

2017-08-04

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie.

Treść wykazu tutaj

2017-08-04

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie ul. Małopolska i ul. Brdowa.

Treść wykazu tutaj

2017-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj.

2017-07-24

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej.

2017-06-21

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie przy ul. Małopolskiej.

Treść wykazu tutaj

2017-06-14

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie miasta i Gminy Jarocin sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta i Gminy Jarocin”. Raport dostępny jest tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na północ od ulicy Glinki w mieście Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XXXVII/428/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-05-29

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mieszkowie.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-05-24

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 24 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-05-23

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 23 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie – ul. Zakrzewska.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-04-18

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Prezentacje Plastyczne i Teatralne - XIV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2017

2017-04-18

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Muzyka z Obrazów - Rezydencja artystyczna i koncert w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

2017-04-07

Burmistrz Jarocina ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulic

1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Oznacza to, że nie można nadawać takich nazw, a nazwy już istniejące muszą być zmienione w ciągu roku od wejścia w życie nowej ustawy, tj. do września 2017 r. W związku z tym ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy 6 ulic:

  • ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie,
  • ul. Karola Świerczewskiego w Golinie,
  • ul. Władysława Kniewskiego w Witaszycach,
  • ul. Hanki Sawickiej w Witaszycach,
  • ul. Janka Krasickiego w Witaszycach
  • ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach

W konsultacjach mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy posiadający stałe miejsce pobytu na ww. ulicach. Na zgłaszanie uwag zainteresowani mieszkańcy mają czas do 18 maja. Uwagi można kierować do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (al. Niepodległości 10, pok. 32) oraz na adres office@jarocin.pl.

Terminy zebrań z mieszkańcami, podczas których będzie można zapoznać się z planowaną zmianą nazw ulic:

- 9 maja, o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie – spotkanie z mieszkańcami ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie,

- 10 maja, o godz.  18.00 w Zespole Szkół w Witaszycach - spotkanie z mieszkańcami ul. Władysława Kniewskiego, ul. Hanki Sawickiej ul. Janka Krasickiego i ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach,

- 11 maja, o godz. 18.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie – spotkanie z mieszkańcami ul. Karola Świerczewskiego w Golinie.

PROPOZYCJE ZMIANY NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY JAROCIN

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Karola Świerczewskiego w Golinie

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Władysława Kniewskiego w Witaszycach

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Hanki Sawickiej w Witaszycach

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Janka Krasickiego w Witaszycach

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach

2017-04-07

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie przy ul. Kurpiowskiej. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. nr 48, tel. (62) 749 95 50.

2017-04-04

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 4 kwietnia 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Siedleminie. 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-03-27

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (do obrębu Bogusław – Kasztanowe) części obszaru wsi Cielcza (obręb Cielcza) sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Cielcza.”

Raport dostępny jest na stronie BIP (http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html).

2017-03-27

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (do obrębu Bogusław – Ługi) części obszaru wsi Roszków (obręb Roszków) sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku
z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Roszków.”

Raport dostępny jest na stronie BIP (http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html).

2017-03-24

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Kto Ty jesteś?

2017-03-21

 

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  21.03.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele lokalizacji okresowych ogródków gastronomicznych i kawiarnianych.

2017-02-20

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 28 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. odbywać się będą konsultacje w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy Jarocin
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin, polegającej na włączeniu
w granice miasta Jarocin (obręb Bogusław – Kasztanowe) części obszaru wsi Cielcza (obręb Cielcza), obejmującego następujące działki:

1462/2, 1462/4, 1462/7, 1462/8, 1462/11, 1462/13, 1462/15, 1462/18, 1462/19, 1462/20, 1462/21, 1462/22, 1462/23, 1462/24, 1462/25, 1462/26, 1462/27, 1462/28, 1462/29, 1462/30, 1462/31, 1462/32,  1462/34, 1462/36, 1462/37, 1462/38, 1462/39, 1462/40, 1462/41, 1462/42, 1462/43, 1462/44, 1462/45, 1462/46, 1462/47, 1462/48, 1462/49, 1462/50, 1462/51, 1462/52, 1462/53, 1462/54, 1462/55, 1462/56, 1462/57, 1462/58, 1462/59, 1462/60, 1462/61, 1462/62, 1462/63, 1462/64, 1462/65, 1462/66, 1462/67, 1462/68, 1462/69, 1462/70, 1462/71, 1462/72, 1462/73, 1462/74, 1462/75, 1462/76, 1462/77, 1462/78, 1462/79, 1462/80, 1462/81, 1462/82, 1462/83, 1462/84, 1462/85, 1462/86, 1462/87, 1462/88, 1462/89, 1462/90, 1462/91, 1462/92, 1462/93, 1462/94, 1462/95, 1462/96, 1462/97, 1462/98, 1462/99, 1462/100, 1462/101, 1462/102, 1462/103, 1462/104, 1462/105, 1462/106, 1462/107, 1462/108, 1462/109, 1462/110, 1462/111, 1462/112, 1462/113, 1462/114, 1462/115, 1462/116, 1462/117, 1462/118, 1462/119, 1462/120, 1462/121, 1462/122, 1462/123, 1462/124, 1462/125, 1462/126, 1462/127, 1462/128, 1462/129, 1462/130, 1462/131, 1462/132, 1462/133, 1462/134, 1462/135, 1462/136, 1462/137, 1462/138, 1462/139, 1462/140, 1462/141, 1462/142, 1462/143, 1462/144, 1462/145, 1462/146, 1462/147, 1462/148, 1462/149, 1462/150, 1462/151, 1462/152, 1462/153, 1462/154, 1462/155, 1462/156, 1462/157, 1462/158, 1462/159, 1462/160, 1462/161, 1462/162, 1462/163, 1462/164, 1462/165, 1462/166, 1462/167, 1462/168, 1462/169, 1462/170, 1462/171, 1462/172, 1462/173, 1462/174, 1462/175, 1462/176, 1462/177, 1462/178, 1462/179, 1462/180, 1462/181, 1462/182, 1462/183, 1462/184, 1462/185, 1462/186, 1462/187, 1462/188, 1462/189, 1462/190, 1462/191, 1462/192, 1462/193, 1462/194, 1462/195, 1462/196, 1462/197, 1462/198, 1462/199, 1462/200, 1462/201, 1462/202, 1462/203, 1462/204, 1462/205, 1462/206, 1462/207, 1462/208, 1462/209, 1462/210, 1462/211, 1462/212, 1462/213, 1462/214, 1463, 1467/4, 1479, 1480/2, 1480/3, 1480/4, 1480/5.

Teren proponowanej granicy miasta został zaznaczony w zarządzeniu kolorem żółtym.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Cielcza. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Cielcza.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)      zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami,

2)      badania opinii mieszkańców

3)      sondażu (w formie ankiety), jako formy uzupełniającej konsultacji.

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielcza w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać,
w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Cielcza – do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 32) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia Burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski
w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych zawiera Uchwała nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych oraz  Uchwała nr XLIII/479/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie), na stronie internetowej Gminy, na profilu Gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej a także sołtysowi wsi Cielcza oraz przewodniczącym osiedli w Jarocinie w celu rozpowszechnienia jej wśród mieszkańców dostępnymi i skutecznymi metodami.

Zarządzenie wraz z kartą konsultacyjną tutaj.

2017-02-16

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 24 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. odbywać się będą konsultacje w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy Jarocin
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin, polegającej na włączeniu
w granice miasta Jarocin (obręb Bogusław – Ługi) części obszaru wsi Roszków (obręb Roszków), obejmującego następującą działkę obrębu Roszków nr 8236/6 o pow. 1,5504 ha.

Teren proponowanej granicy miasta został zaznaczony kolorem żółtym na załączonej mapie.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Roszków. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Roszków.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)      zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami,

2)      badania opinii mieszkańców

3)      sondażu (w formie ankiety), jako formy uzupełniającej konsultacji.

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w miejscowości Roszków w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać,
w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Roszków – do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 32) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia Burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski
w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych zawiera Uchwała nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych oraz  Uchwała nr XLIII/479/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie), na stronie internetowej Gminy, na profilu Gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej a także sołtysowi wsi Roszków oraz przewodniczącym osiedli w Jarocinie w celu rozpowszechnienia jej wśród mieszkańców dostępnymi i skutecznymi metodami.

Zarządzenie wraz z kartą konsultacyjną tutaj.

2017-02-15

Oferta realziacji zadania publicznego - OJCZYZNA, NAUKA, CNOTA - TRZY SŁOWA O WIELKIM ZNACZENIU

2017-01-09

Zestawienie przyznanych dotacji w roku 2017

Zestawienie dotacji w dziale oświata i wychowanie - zad. nr 1 Prowadzenie Planetarium w Centrum Oświatowo- Kulturalnym w Potarzycy.

Zestawienie dotacji w dziale upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zad. nr 1 Obsługa i realizacja powszechnego programu nauki pływania klas II szkół podstawowych w roku 2017.

Zestawienie dotacji w dziale kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji zad. nr 4 prowadzneie działalności filmowej w Kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie.

2017-01-09

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie nr 4: Organizacja półkolonii w trakcie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

 

2016-12-30

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie nr 1: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży

2016-12-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2017 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

2016-12-16

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 16 grudnia 2016 r.

2016-12-08

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2016-12-08

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 08.12.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Waryńskiego przeznaczonej do oddania w najem na cele oświatowe.

2016-12-07

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI  gruntowych zabudowanych stacjami transformatorowymi, położonych w Jarocinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki ENERGA – OPERATOR S.A. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. nr 48, tel. (62) 749 95 50.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017  z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

<a href="/files/OGLOS


Jarocin dla Niepodleglej
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy