Ogłoszenia

  • Drukuj

2018-02-15

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 15 lutego 2018 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie aportu położonej w Jarocinie oraz WYKAZ nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do zbycia w formie aportu.

 Wykaz tutaj

2018-02-08
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertOrganizowanie przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną m. in. biegi, spacery nordic walking, rekreacja

2018-02-08

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert: Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2018

2018-01-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja kultury i historii Małej Ojczyzyny oraz kreowanie produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

2018-01-30

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia w formie aportu, położonych w Golinie, Witaszycach oraz w Jarocinie.

Wykazy tutaj

2018-01-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację i współorganizację projektów artystycznych, w tym festiwali, koncertów, wydarzeń jubileuszowych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim

2018-01-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organziację interdyscyplinarnych form edukacji artystyczno-kluturalnej

2018-01-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

2018-01-16

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami)  użytkownicy wieczyści nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanych na te cele mogą składać wnioski o udzielenie w 2018 roku bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 1 marca 2018 r.

Druki wniosku o udzielenie bonifikaty można odbierać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów pokój nr 48 oraz dostępne są na stronie internetowej www.jarocin.pl

Wnisek tutaj

2018-01-05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - obsługa i realizacja powszechnego programu nauki pływania klas drugich szkół podstawowych w roku 2018 

2018-01-05 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - prowadzenie szkolenia sportowego w ramach III ligi piłki nożnej

2018-01-05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - prowadzenie działalności filmowej w kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie

2017-12-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadanie: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin:  Jarocin, Jaraczewo,   Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca zlokalizowanego w Radlinie w roku 2018

2017-12-29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze zwykłe

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze specjalistyczne

2017-12-18

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert - upowszechnianie wiedzy i organziacja edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży

2017-12-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZY NIERUCHOMOŚCIprzeznaczone do zbycia w drodze aportu położone w Kątach i Mieszkowie 

Szczegóły tutaj

2017-12-04

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2018 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 04 grudnia 2017 r.

2017-12-01

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na 2018  

2017-11-29

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym Konkursie ofert nr I/2018 na wspieranie realizacji zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia

2017-11-29

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na 2018 r. z zakresu pomocy społecznej z dnia 29 listopada 2017 r.

Szczegóły tutaj

2017-11-21

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 21.11.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele poprawy warunków zagospodarowania terenu.

Szczegóły tutaj

2017-10-31

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 31.10.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne.

Szczegóły tutaj

2017-10-31

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 31.10.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w użyczenie na cele prowadzenia szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "ANTONIO" z siedzibą ul. Franciszkańska 3, 63-200 Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-10-31

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 31.10.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele poprawy warunków zagospodarowania terenu.

Szczegóły tutaj

2017-10-24

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 24 października 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Witaszycach.

Szczegóły tutaj

2017-10-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 11 października 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Jarocinie ul. Węglowa.

Szczegóły tutaj

2017-10-11

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2017-09-21

Burmistrza Jarocina informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, gmina Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-09-21

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 21 września 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do przekazania w formie aportu położonej w Łuszczanowie.

Treść wykazu tutaj

2017-09-19

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  19.09.2017r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Mieszkowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne.

Treść wykazu tutaj

2017-09-08

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 8 września 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do przekazania w formie aportu położonej w Radlinie.

Treść wykazu tutaj

2017-09-07

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  7.09.2017r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przy ul. Kwiatowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele poprawy warunków zagospodarowania terenu.

Treść wykazu tutaj

2017-08-23

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WYKAZ NIERUCHOMOŚCIprzeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie ul. Kurpiowska

Treść wykazu tutaj

2017-08-21

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na zadanie: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie 

2017-08-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonej w Cielczy.

Treść wykazu tutaj

2017-08-04

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 3.08.2017r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Mieszkowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne.

2017-08-04

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie.

Treść wykazu tutaj

2017-08-04

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie ul. Małopolska i ul. Brdowa.

Treść wykazu tutaj

2017-08-02

Burmistrza Jarocina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Roszków, gmina Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj.

2017-07-24

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej.

2017-06-21

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie przy ul. Małopolskiej.

Treść wykazu tutaj

2017-06-14

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie miasta i Gminy Jarocin sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta i Gminy Jarocin”. Raport dostępny jest tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na północ od ulicy Glinki w mieście Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XXXVII/428/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-06-07

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin

Szczegóły tutaj

2017-05-29

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mieszkowie.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-05-24

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 24 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-05-23

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 23 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie – ul. Zakrzewska.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-04-18

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Prezentacje Plastyczne i Teatralne - XIV Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2017

2017-04-18

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Muzyka z Obrazów - Rezydencja artystyczna i koncert w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

2017-04-07

Burmistrz Jarocina ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulic

1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Oznacza to, że nie można nadawać takich nazw, a nazwy już istniejące muszą być zmienione w ciągu roku od wejścia w życie nowej ustawy, tj. do września 2017 r. W związku z tym ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy 6 ulic:

  • ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie,
  • ul. Karola Świerczewskiego w Golinie,
  • ul. Władysława Kniewskiego w Witaszycach,
  • ul. Hanki Sawickiej w Witaszycach,
  • ul. Janka Krasickiego w Witaszycach
  • ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach

W konsultacjach mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy posiadający stałe miejsce pobytu na ww. ulicach. Na zgłaszanie uwag zainteresowani mieszkańcy mają czas do 18 maja. Uwagi można kierować do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (al. Niepodległości 10, pok. 32) oraz na adres office@jarocin.pl.

Terminy zebrań z mieszkańcami, podczas których będzie można zapoznać się z planowaną zmianą nazw ulic:

- 9 maja, o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie – spotkanie z mieszkańcami ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie,

- 10 maja, o godz.  18.00 w Zespole Szkół w Witaszycach - spotkanie z mieszkańcami ul. Władysława Kniewskiego, ul. Hanki Sawickiej ul. Janka Krasickiego i ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach,

- 11 maja, o godz. 18.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie – spotkanie z mieszkańcami ul. Karola Świerczewskiego w Golinie.

PROPOZYCJE ZMIANY NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY JAROCIN

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Karola Świerczewskiego w Golinie

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Władysława Kniewskiego w Witaszycach

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Hanki Sawickiej w Witaszycach

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Janka Krasickiego w Witaszycach

KARTA KONSULTACYJNA w sprawie zmiany nazw ulic - ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach

2017-04-07

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie przy ul. Kurpiowskiej. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. nr 48, tel. (62) 749 95 50.

2017-04-04

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 4 kwietnia 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Siedleminie. 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2017-03-27

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (do obrębu Bogusław – Kasztanowe) części obszaru wsi Cielcza (obręb Cielcza) sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Cielcza.”

Raport dostępny jest na stronie BIP (http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html).

2017-03-27

Burmistrz Jarocina informuje, iż w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin polegającej na włączeniu w granice miasta Jarocin (do obrębu Bogusław – Ługi) części obszaru wsi Roszków (obręb Roszków) sporządzono „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku
z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Jarocin poprzez włączenie do miasta Jarocin części obszaru wsi Roszków.”

Raport dostępny jest na stronie BIP (http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html).

2017-03-24

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Kto Ty jesteś?

2017-03-21

 

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  21.03.2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele lokalizacji okresowych ogródków gastronomicznych i kawiarnianych.

2017-02-20

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 28 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. odbywać się będą konsultacje w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy Jarocin
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin, polegającej na włączeniu
w granice miasta Jarocin (obręb Bogusław – Kasztanowe) części obszaru wsi Cielcza (obręb Cielcza), obejmującego następujące działki:

1462/2, 1462/4, 1462/7, 1462/8, 1462/11, 1462/13, 1462/15, 1462/18, 1462/19, 1462/20, 1462/21, 1462/22, 1462/23, 1462/24, 1462/25, 1462/26, 1462/27, 1462/28, 1462/29, 1462/30, 1462/31, 1462/32,  1462/34, 1462/36, 1462/37, 1462/38, 1462/39, 1462/40, 1462/41, 1462/42, 1462/43, 1462/44, 1462/45, 1462/46, 1462/47, 1462/48, 1462/49, 1462/50, 1462/51, 1462/52, 1462/53, 1462/54, 1462/55, 1462/56, 1462/57, 1462/58, 1462/59, 1462/60, 1462/61, 1462/62, 1462/63, 1462/64, 1462/65, 1462/66, 1462/67, 1462/68, 1462/69, 1462/70, 1462/71, 1462/72, 1462/73, 1462/74, 1462/75, 1462/76, 1462/77, 1462/78, 1462/79, 1462/80, 1462/81, 1462/82, 1462/83, 1462/84, 1462/85, 1462/86, 1462/87, 1462/88, 1462/89, 1462/90, 1462/91, 1462/92, 1462/93, 1462/94, 1462/95, 1462/96, 1462/97, 1462/98, 1462/99, 1462/100, 1462/101, 1462/102, 1462/103, 1462/104, 1462/105, 1462/106, 1462/107, 1462/108, 1462/109, 1462/110, 1462/111, 1462/112, 1462/113, 1462/114, 1462/115, 1462/116, 1462/117, 1462/118, 1462/119, 1462/120, 1462/121, 1462/122, 1462/123, 1462/124, 1462/125, 1462/126, 1462/127, 1462/128, 1462/129, 1462/130, 1462/131, 1462/132, 1462/133, 1462/134, 1462/135, 1462/136, 1462/137, 1462/138, 1462/139, 1462/140, 1462/141, 1462/142, 1462/143, 1462/144, 1462/145, 1462/146, 1462/147, 1462/148, 1462/149, 1462/150, 1462/151, 1462/152, 1462/153, 1462/154, 1462/155, 1462/156, 1462/157, 1462/158, 1462/159, 1462/160, 1462/161, 1462/162, 1462/163, 1462/164, 1462/165, 1462/166, 1462/167, 1462/168, 1462/169, 1462/170, 1462/171, 1462/172, 1462/173, 1462/174, 1462/175, 1462/176, 1462/177, 1462/178, 1462/179, 1462/180, 1462/181, 1462/182, 1462/183, 1462/184, 1462/185, 1462/186, 1462/187, 1462/188, 1462/189, 1462/190, 1462/191, 1462/192, 1462/193, 1462/194, 1462/195, 1462/196, 1462/197, 1462/198, 1462/199, 1462/200, 1462/201, 1462/202, 1462/203, 1462/204, 1462/205, 1462/206, 1462/207, 1462/208, 1462/209, 1462/210, 1462/211, 1462/212, 1462/213, 1462/214, 1463, 1467/4, 1479, 1480/2, 1480/3, 1480/4, 1480/5.

Teren proponowanej granicy miasta został zaznaczony w zarządzeniu kolorem żółtym.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Cielcza. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Cielcza.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)      zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami,

2)      badania opinii mieszkańców

3)      sondażu (w formie ankiety), jako formy uzupełniającej konsultacji.

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielcza w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać,
w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Cielcza – do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 32) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia Burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski
w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych zawiera Uchwała nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych oraz  Uchwała nr XLIII/479/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie), na stronie internetowej Gminy, na profilu Gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej a także sołtysowi wsi Cielcza oraz przewodniczącym osiedli w Jarocinie w celu rozpowszechnienia jej wśród mieszkańców dostępnymi i skutecznymi metodami.

Zarządzenie wraz z kartą konsultacyjną tutaj.

2017-02-16

Burmistrz Jarocina informuje, iż w terminie od 24 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. odbywać się będą konsultacje w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Gminy Jarocin
w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Jarocin, polegającej na włączeniu
w granice miasta Jarocin (obręb Bogusław – Ługi) części obszaru wsi Roszków (obręb Roszków), obejmującego następującą działkę obrębu Roszków nr 8236/6 o pow. 1,5504 ha.

Teren proponowanej granicy miasta został zaznaczony kolorem żółtym na załączonej mapie.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Roszków. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Roszków.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1)      zebrania konsultacyjnego z mieszkańcami,

2)      badania opinii mieszkańców

3)      sondażu (w formie ankiety), jako formy uzupełniającej konsultacji.

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w miejscowości Roszków w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać,
w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Roszków – do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 32) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia Burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski
w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych zawiera Uchwała nr XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych oraz  Uchwała nr XLIII/479/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej Gminy (na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie), na stronie internetowej Gminy, na profilu Gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej a także sołtysowi wsi Roszków oraz przewodniczącym osiedli w Jarocinie w celu rozpowszechnienia jej wśród mieszkańców dostępnymi i skutecznymi metodami.

Zarządzenie wraz z kartą konsultacyjną tutaj.

2017-02-15

Oferta realziacji zadania publicznego - OJCZYZNA, NAUKA, CNOTA - TRZY SŁOWA O WIELKIM ZNACZENIU

2017-01-09

Zestawienie przyznanych dotacji w roku 2017

Zestawienie dotacji w dziale oświata i wychowanie - zad. nr 1 Prowadzenie Planetarium w Centrum Oświatowo- Kulturalnym w Potarzycy.

Zestawienie dotacji w dziale upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zad. nr 1 Obsługa i realizacja powszechnego programu nauki pływania klas II szkół podstawowych w roku 2017.

Zestawienie dotacji w dziale kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji zad. nr 4 prowadzneie działalności filmowej w Kinie Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie.

2017-01-09

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie nr 4: Organizacja półkolonii w trakcie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

 

2016-12-30

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie nr 1: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży

2016-12-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2017 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert  z zakresu pomocy społecznej

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

2016-12-16

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 16 grudnia 2016 r.

2016-12-08

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie geodezyjnym Witaszyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2016-12-08

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 08.12.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Waryńskiego przeznaczonej do oddania w najem na cele oświatowe.

2016-12-07

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI  gruntowych zabudowanych stacjami transformatorowymi, położonych w Jarocinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki ENERGA – OPERATOR S.A. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. nr 48, tel. (62) 749 95 50.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017  z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert na rok 2017 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-11-29

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant"w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.„Mamy Święta – prawdziwa historia” - projekt profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży".

Szczegóły tutaj

2016-11-22

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 22 listopada 2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zabudowanej położonej w Jarocinie w rejonie ulic Do Zdroju – Kwiatowa przeznaczonej do sprzedaży. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. nr 48, tel. (62) 749 95 50.

2016-11-22

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w trybie art.19a "mały grant" pn.„Mamy Święta – prawdziwa historia” - projekt profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży".

Szczegóły tutaj

2016-11-02

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły tutaj

2016-11-02

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska w obrębie geodezyjnym Siedlemin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. planu miejscowego.

Szczegóły tutaj

2016-11-02

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant"w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Bądź aktywny - wyplącz się z uzależnień".

Szczegóły tutaj

2016-10-24

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w trybie art.19a "mały grant" pn.Bądź aktywny - wyplącz się z uzależnień.

Szczegóły tutaj

2016-10-13

Burmistrz Jarocina

informuje, że w dniu 13 października 2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie przy ul. Wiślanej. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. nr 48, tel. (62) 749 95 50.

2016-09-16

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 16.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Leszczyce przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2016-09-05

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu 5.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Leszczyce przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2016-08-25

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w trybie art.19a "mały grant" pn. Zaburzenia przywiązania i zasady budowania więzi z dzieckiem porzuconym.

Szczegóły tutaj

2016-08-19

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  19.08.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości Jarocinie przy ul. Ługi przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele - parking.

2016-08-12

Burmistrz Jarocina

informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Jarocinie przy ul. Deszczowej. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. (62) 749 95 50.

2016-08-01

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w Jarocinie w rejonie ulic Do Zdroju - Kwiatowa przeznaczonej do sprzedaży. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 50.

2016-07-28

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 28 lipca 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2016-07-28

Zestawienie dotacji przyznanej z budżetu gminy Jarocin w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016

Szczegóły tutaj

2016-07-26

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant" w dziale KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Szczególy tutaj

2016-07-18

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI w trybie art. 19a "mały grant" pod nazwą "Jarocińska krytyka literacka".

Szczegóły tutaj

2016-07-08

BURMISTRZ JAROCINA informuje,  że został odwołany ogłoszony na dzień 12 września 2016 r. godz. 12.00 pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Golinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 156/16 o pow. 2,4992 ha zapisanej w KW KZ1J/00032649/1w związku z koniecznością dokonania ponownych uzgodnień z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

2016-07-01

Otwarty konkurs ofert

Szczegóły tutaj

2016-06-27

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant" w dziale KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Szczególy tutaj

 

2016-06-22

Lista dopuszczonych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwatery I założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie na cele rekreacyjno - kulturalne wraz z amfiteatrem

Szczególy tutaj

2016-06-21

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub przeznaczonymi pod tego typu zabudowę oddanymi w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Burmistrz Jarocina wyszedł naprzeciw mieszkańcom Jarocina, którzy są użytkownikami wieczystymi takich nieruchomości i zaproponował Radzie Miejskiej w Jarocinie podjęcie uchwały, która daje możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  z zastosowaniem 50% bonifikaty.

Rada Miejska Uchwałą Nr XXXII/372/2016 z dnia 30 maja 2016r. wyraziła zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla osób będących w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi takich nieruchomości oraz ich następców prawnych. Uchwała ta weszła już w życie.

Przekształcenia z zastosowaniem tej bonifikaty udziela  się  na wniosek użytkownika wieczystego w przypadku :

   1/jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                   
      w prawo własności nieruchomości,

   2/braku zobowiązań pieniężnych wobec Gminy Jarocin.

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Bonifikata obowiązuje dla osób, które złożą wniosek o przekształcenie do  końca  2016r.                 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy złożyć najpóźniej do dnia 31.12.2016r. w tutejszym Urzędzie (pokój numer 32 lub 48) wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu : BZ WBK S.A. I/Oddział w Jarocinie nr 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880.

Wniosek do pobrania tutaj.

2016-06-20

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI w trybie art. 19a "mały grant" pod nazwą "MOSKWA GRA JAROCIN".

Szczegóły tutaj

2016-06-13

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 13 czerwca 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Roszkowie.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2016-06-10

Regulamin konkursu  na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwatery I  założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na cele rekreacyjno-kulturalne wraz z amfiteatrem.

Szczegóły tutaj.

2016-06-06

Burmistrz Jarocina nformuje, że w dniu 6 czerwca 2016 r. został wywieszony na tablicach ogłoszeń w podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI budynkowej przeznaczonej do oddania w najem.

Szczegóły tutaj.

2016-05-30

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Treść ogłoszenia w Dziennku Urzędowym Unii Europejskiej 
Szczegóły tutaj

2016-05-27

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant"w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZCZNEJ I SPORTU

Szczegóły tutaj

 

2016-05-25

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 25.05.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Golinie.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2016-05-23

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 23.05.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2016-05-16

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZCZNEJ I SPORTU w trybie art. 19a "mały grant" pod nazwą "X TURNIEJ PIKI NOŻNEJ IM. MACIEJA UDZIKA"

Szczegóły tutaj

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZCZNEJ I SPORTU w trybie art. 19a "mały grant" pod nazwą "PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY"

Szczegóły tutaj

2016-05-13

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 13.05.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży położonych w Mieszkowie i Witaszycach.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62 749 95 52.

2016-05-12

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant" w dziale KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Szczególy tutaj

2016-05-10

Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu gminy Jarocin w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Zadanie nr 2: Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Szczegóły tutaj

Zadanie nr 5: Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Szczegóły tutaj 

Zadanie nr 6: Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Szczegóły tutaj

 

2016-05-04

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie KULTURA , SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI w trybie art. 19a "mały grant" pod nazwą "(Nie)zapomniane miasto Mieszków - IMPREZA RODZINNA PIELĘGNUJĄCA HISTORIĘ I TRADYCJĘ POŁĄCZONA Z OBCHODAMI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI"

Szczegóły tutaj

2016-05-02

Burmistrz Jarocina

informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży położonych w Jarocinie przy ul. Kurpiowskiej.

2016-04-19

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeńw podcieniach Ratusza oraz w budynku Urzędu Miejskiego WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży położonej w Golinie przy ul. Zakrzewskiej

2016-04-07

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant" w dziale KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Szczegóły tutaj

2016-04-11

Burmistrz Jarocina informuje, że w dniu 11.04.2016r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i budynku Urzędu wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10/12 przeznaczonej do oddania w najem na cele handlowe - stołówka.

2016-04-08

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie KULTURA , SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI w trybie art. 19a "mały grant" pod nazwą "KTO TY JESTEŚ?" OBÓZ ORŁA BIAŁEGO - organizacja wydarzeń patriotycznych o charakterze kulturalno- artystycznym

Szczegóły tutaj

2016-04-07

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie art. 19a "mały grant" w dziale KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Szczegóły tutaj

2016-04-07

Zestawienie dotacji przyznanej z budżetu gminy Jarocin w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016.

 

Szczegóły tutaj

2016-04-01

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  1.04.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie  przeznaczonej do oddania w najem.

2016-04-01

Burmistrz Jarocina informuje,  że  w dniu  1.04.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w podcieniach Ratusza i w budynku Urzędu wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Jarocinie przy ul. Moniuszki przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele prowadzenia ogródka przydomowego.

2016-03-25

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art.19a pn. "Zlot Zuchów Wielkopolskich i Wiosenna Akcja Szkoleniowa".

Szczegóły tutaj

2016-03-23

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Cielcza oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany planu miejscowego.

Szczegóły tutaj.

2016-03-22

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy Al. Niepodległości 10 oraz w podcieniach Ratusza w dniu 22.03.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży położonych w Wilkowyi i Witaszycach.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. 48, tel. 62&


Konsultacje Spoeczne
Rewitalizacja Budet Obywatelski Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA wez paragon ze soba

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy