Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska

  • Drukuj

 

 Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jarocin inwestycji służących ochronie powietrza, wykorzystywaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta i gminy Jarocin.


Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jarocin do inwestycji służących ochronie powietrza, wykorzystywaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta i gminy JarocinProtokół odbioru o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jarocin do inwestycji służących ochronie powietrza, wykorzystywaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta i gminy Jarocin.


UCHWAŁA NR XIII/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania


Karta informacyjna dot. usunięcia drzew i/lub krzewów.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew i/lub krzewów i oświadczenie


 Zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń zastępczych / o gotowości przystąpienia
do odbioru nasadzeń zastępczych


 ZGŁOSZENIE ZAMIARU DOKONANIA USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE

 NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji.


 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (doc)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (pdf)


OŚWIADCZENIE AUTORA RAPORTU (w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem) (doc)

OŚWIADCZENIE AUTORA RAPORTU (w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem) (pdf)


 

Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięciaWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.Wniosek o nadanie numeru porządkowego na działce.Karta informacyjna - zgłoszenie instalacji nie wymagających pozwolenia.Formularz zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia.Formularz zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia wytwarzającej pola elektromagnetyczne.


Ankieta dotycząca azbestu.


 

Zgłoszenie strat w uprawach rolniczych spowodowanych suszą 2015


Jarocin dla Niepodleglej
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Pomoc Prawna Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy