Aktualności

Odwiedzili Muzeum Figur Woskowych, Dolinę Charlotty, port rybacki oraz Jezioro Grodno i Słowiański Park Narodowy. Te i inne atrakcje czekały na uczestników kolonii nad Bałtykiem, których organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła dzieciom”. Lipcowy wyjazd było możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Jarocin. Więcej

Gmina Jarocin wystąpiła ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”. Fakt ten, bez głosu sprzeciwu, potwierdziła na ostatniej sesji Rada Miejska w Jarocinie. Powodem wystąpienia jarocińskiego samorządu ze struktur organizacji są działania inicjowane przez prezesa stowarzyszenia, Wojciecha Jankowiaka. W ocenie burmistrza Jarocina, mają one charakter walki politycznej. - Metody i przedsięwzięcia stosowane przez stowarzyszenie „Droga S11” w ostatnim czasie znacznie odbiegają od naszych standardów. Są to działania o podłożu politycznym i nie chcemy, żeby Gmina Jarocin brała w nich udział – informuje burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Więcej

3 dni, 4 sceny, 40 zespołów i wykonawców, liczne wydarzenia okołofestiwalowe – tegoroczna edycja Jarocin Festiwal zapowiada się bardzo ciekawie. Sceny już gotowe. Największa stanęła w jarocińskim parku, w przepięknej scenerii odnowionego Pałacu Radolińskich. Dziś oficjalne otwarcie festiwalu na kolejnej scenie – Rynek. Otwarcie w wyjątkowej odsłonie - ze światowej sławy saksofonistą, Janem Garbarkiem na czele. Więcej

Szereg atrakcji zapewnili organizatorzy rodzinnego pikniku, który odbył się wczoraj w Potarzycy. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie zrealizowane zostało w ramach projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Jarocin”. Podobne pikniki, w sierpniu i we wrześniu, odbędą się także w innych miejscowościach gminy. Więcej

Od 2 do 20 lipca 2018 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie ankietowe na temat „Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach". Jego celem jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2018 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Więcej

Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Kategorie aktualności

Wydarzenia